Hoặc
Danh mục
ĐỒNG HỢP KIM
-0%

ĐỒNG HỢP KIM NHÔM NIKEN C95500

Giá: 1.000đ

Giá gốc: 1.000đ

Giá sỉ: 1.000đ / 1000 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Đồng đỏ tấm hợp kim C1100 Japan Nhật Bản

Giá: 485.000đ

Giá gốc: 525.000đ

Giá sỉ: 465.000đ / 10 SP

Hoa hồng: 25.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

--8%

Đồng tấm hợp kim Chromium CuCr1Zr C18150

Giá: 985.000đ

Giá gốc: 914.500đ

Giá sỉ: 875.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 15.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-13%

Đồng đỏ tấm hợp kim C1020 Japan Nhật Bản

Giá: 565.000đ

Giá gốc: 650.000đ

Giá sỉ: 535.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

--6%

Đồng thau thanh la hợp kim C3604

Giá: 260.000đ

Giá gốc: 245.000đ

Giá sỉ: 255.500đ / 100 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Đồng tấm hợp kim Nhôm Niken C95500

Giá: 765.000đ

Giá gốc: 825.000đ

Giá sỉ: 755.000đ / 10 SP

Hoa hồng: 20.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng tấm hợp kim Nhôm C95400 Korea H ...

Giá: 659.000đ

Giá gốc: 689.000đ

Giá sỉ: 638.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

--2%

Đồng Hợp Kim điện cực hàn C18150 Chi ...

Giá: 395.000đ

Giá gốc: 385.500đ

Giá sỉ: 368.500đ / 100 SP

Hoa hồng: 15.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng tấm hợp kim Thiếc BC6 JIS / C83600

Giá: 755.000đ

Giá gốc: 780.000đ

Giá sỉ: 735.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 15.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-2%

Đồng tấm hợp kim Thiếc Bạc lót C90300

Giá: 649.000đ

Giá gốc: 665.500đ

Giá sỉ: 638.000đ / 10 SP

Hoa hồng: 15.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-2%

Đồng tấm hợp kim Bery Đĩa hàn lăn C1751 ...

Giá: 595.000đ

Giá gốc: 605.000đ

Giá sỉ: 585.000đ / 10 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng tấm hợp kim Bery Đĩa hàn lăn CZ5

Giá: 2.550.000đ

Giá gốc: 2.650.000đ

Giá sỉ: 2.250.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 15.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Đồng tấm hợp kim Nhôm Niken C95800

Giá: 785.000đ

Giá gốc: 825.000đ

Giá sỉ: 755.000đ / 10 SP

Hoa hồng: 15.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-2%

Đồng tấm hợp kim Thiếc C90300 – SAE620

Giá: 649.000đ

Giá gốc: 665.500đ

Giá sỉ: 638.000đ / 10 SP

Hoa hồng: 15đ

Kho hàng: Đồng Nai

-2%

Đồng tấm hợp kim Thiếc C93200 – SAE660

Giá: 649.000đ

Giá gốc: 665.500đ

Giá sỉ: 638.000đ / 10 SP

Hoa hồng: 15.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Đồng tấm hợp kim Bery C17200 Korea ...

Giá: 2.650.000đ

Giá gốc: 2.850.000đ

Giá sỉ: 2.550.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 15.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

--8%

Đồng tấm hợp kim điện cực hàn C18150 ...

Giá: 985.000đ

Giá gốc: 914.500đ

Giá sỉ: 875.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 15.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng tấm hợp kim nhôm C6191 Alumini ...

Giá: 660.000đ

Giá gốc: 680.000đ

Giá sỉ: 650.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng thau vàng tấm C2680 China Trung ...

Giá: 245.000đ

Giá gốc: 255.000đ

Giá sỉ: 235.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tấm C2680 Japan Nhật Bản

Giá: 385.000đ

Giá gốc: 395.000đ

Giá sỉ: 375.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 8.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng thau vàng tấm C2600 China Trung ...

Giá: 235.000đ

Giá gốc: 245.000đ

Giá sỉ: 225.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-10%

Đồng tấm điện cực hàn lăn Crom C18150

Giá: 897.000đ

Giá gốc: 995.500đ

Giá sỉ: 887.500đ / 300 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-10%

Đồng tấm Crom C18150 RWMA Class II

Giá: 795.000đ

Giá gốc: 885.000đ

Giá sỉ: 758.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Đồng tấm hợp kim C17300 Korea Hàn Quốc

Giá: 2.550.000đ

Giá gốc: 2.750.000đ

Giá sỉ: 2.350.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 25.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-2%

Đồng tấm C18200 RWMA Korea Hàn Quốc

Giá: 795.000đ

Giá gốc: 815.000đ

Giá sỉ: 785.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 15.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng đỏ tấm CuCrZr Crom Zirconium C18150

Giá: 765.000đ

Giá gốc: 795.000đ

Giá sỉ: 755.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng tấm hợp kim BeCu Korea Hàn Quốc

Giá: 2.550.000đ

Giá gốc: 2.650.000đ

Giá sỉ: 2.350.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 50.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Đồng đỏ tấm CuCr C18200 China Trung Quốc

Giá: 490.000đ

Giá gốc: 525.000đ

Giá sỉ: 485.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-11%

Đồng tấm hợp kim Thiếc CuSn12 Tin Bron ...

Giá: 610.000đ

Giá gốc: 685.000đ

Giá sỉ: 610.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng tấm hợp kim ZQSn10-1 China Trung ...

Giá: 665.000đ

Giá gốc: 685.000đ

Giá sỉ: 655.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Đồng tấm hợp kim điện cực hàn C18150 ...

Giá: 785.000đ

Giá gốc: 825.000đ

Giá sỉ: 775.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng tấm hợp kim Bery C17500 Korea ...

Giá: 2.450.000đ

Giá gốc: 2.550.000đ

Giá sỉ: 2.350.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 50.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng đỏ tấm C1020 China Trung Quốc

Giá: 325.000đ

Giá gốc: 335.000đ

Giá sỉ: 320.000đ / 3000 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-11%

Đồng tròn đặc Nhôm Niken C95500 Japan N ...

Giá: 755.000đ

Giá gốc: 850.000đ

Giá sỉ: 735.000đ / 10 SP

Hoa hồng: 25.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Đồng tròn hợp kim thiếc CuSn12- ...

Giá: 785.000đ

Giá gốc: 825.000đ

Giá sỉ: 765.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 15.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng tròn đặc điện cực hàn C18150 Japan ...

Giá: 945.000đ

Giá gốc: 985.500đ

Giá sỉ: 935.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 15.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng tròn hợp kim nhôm C6191 Alumin ...

Giá: 660.000đ

Giá gốc: 680.000đ

Giá sỉ: 650.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-14%

Đồng tròn điện cực hàn lăn Crom C18150

Giá: 785.000đ

Giá gốc: 910.000đ

Giá sỉ: 765.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Đồng thau bạc lót trục tròn đặc C678 ...

Giá: 785.000đ

Giá gốc: 825.000đ

Giá sỉ: 765.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-35%

Đồng tròn đặc hợp kim C17300 Korea Hà ...

Giá: 1.785.000đ

Giá gốc: 2.750.000đ

Giá sỉ: 1.785.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 25.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng tròn đặc hợp kim Bery C17200 K ...

Giá: 2.550.000đ

Giá gốc: 2.650.000đ

Giá sỉ: 2.450.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 50.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Đồng thanh tròn đặc C18200 RWMA Korea ...

Giá: 895.000đ

Giá gốc: 955.000đ

Giá sỉ: 850.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-0%

Đồng tròn điện cực hàn lăn Crom CZ5 J ...

Giá: 10đ

Giá gốc: 10đ

Giá sỉ: 10đ / 10 SP

Hoa hồng: 10đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng tròn điện cực hàn lăn Bery C1751 ...

Giá: 2.385.000đ

Giá gốc: 2.450.000đ

Giá sỉ: 2.250.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 100.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng tròn bạc lót hợp kim thiếc C9 ...

Giá: 785.000đ

Giá gốc: 815.000đ

Giá sỉ: 765.000đ / 10 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-12%

Đồng tròn đặc hợp kim Nhôm Niken C95800

Giá: 715.000đ

Giá gốc: 815.000đ

Giá sỉ: 698.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 15.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-12%

Đồng kẽm hợp kim tròn đặc CuZn39Pb3

Giá: 285.000đ

Giá gốc: 325.500đ

Giá sỉ: 275.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-2%

Đồng hợp kim niken tròn đặc Monel K500

Giá: 1.395.000đ

Giá gốc: 1.425.000đ

Giá sỉ: 1.380.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng tròn hợp kim BeCu Korea Hàn Quốc

Giá: 2.550.000đ

Giá gốc: 2.650.000đ

Giá sỉ: 2.450.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 50.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng C93200 Bearing Bronze SAE660

Giá: 785.000đ

Giá gốc: 815.000đ

Giá sỉ: 765.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng tròn hợp kim Thiếc C93200 – SAE660

Giá: 785.000đ

Giá gốc: 815.000đ

Giá sỉ: 765.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng tròn đặc hợp kim nhôm C95400 Ko ...

Giá: 659.000đ

Giá gốc: 689.000đ

Giá sỉ: 638.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 15.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Đồng tròn hợp kim Thiếc CuSn12 Tin Bro ...

Giá: 495.000đ

Giá gốc: 525.000đ

Giá sỉ: 485.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng tròn đặc hợp kim Thiếc BC6 JIS / ...

Giá: 735.000đ

Giá gốc: 765.000đ

Giá sỉ: 680.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Đồng tròn hợp kim C66400 China Trung ...

Giá: 485.000đ

Giá gốc: 512.000đ

Giá sỉ: 455.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Đồng tròn đặc Nhôm Niken C95500 Korea H ...

Giá: 755.000đ

Giá gốc: 810.000đ

Giá sỉ: 745.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-9%

Đồng tròn hợp kim CuSn7Zn4Pb7-C

Giá: 685.000đ

Giá gốc: 755.000đ

Giá sỉ: 665.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng tròn hợp kim thiếc C93200 ASTM B5 ...

Giá: 785.000đ

Giá gốc: 815.000đ

Giá sỉ: 765.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Đồng đỏ hợp kim Crôm đĩa hàn lăn C1 ...

Giá: 785.000đ

Giá gốc: 825.000đ

Giá sỉ: 765.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng hợp kim thiếc tròn đặc C83600

Giá: 735.000đ

Giá gốc: 765.000đ

Giá sỉ: 680.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng hợp kim Beryllium BeCu50 - C175 ...

Giá: 2.450.000đ

Giá gốc: 2.550.000đ

Giá sỉ: 2.350.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng hợp kim Beryllium BeCu50 - C175 ...

Giá: 2.550.000đ

Giá gốc: 2.650.000đ

Giá sỉ: 2.450.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 6.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Đồng đỏ tấm C1020 Korea Hàn Quốc

Giá: 735.000đ

Giá gốc: 785.000đ

Giá sỉ: 695.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 23.500đ

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Đồng đỏ tấm C1100 Korea Hàn Quốc

Giá: 485.000đ

Giá gốc: 525.000đ

Giá sỉ: 480.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 25.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng đỏ tấm C1100 China Trung Quốc

Giá: 375.000đ

Giá gốc: 385.000đ

Giá sỉ: 365.000đ / 10 SP

Hoa hồng: 15.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Đồng thanh cái Busbar Malaysia

Giá: 335.000đ

Giá gốc: 365.000đ

Giá sỉ: 295.000đ / 10 SP

Hoa hồng: 15.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-11%

Đồng đỏ thanh cái C1020 China Trung Quốc

Giá: 325.000đ

Giá gốc: 365.000đ

Giá sỉ: 295.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 15.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Đồng đỏ Tấm C1100 Việt Nam

Giá: 335.000đ

Giá gốc: 355.000đ

Giá sỉ: 315.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Đồng đỏ tấm C1100 China Trung Quốc - HNK

Giá: 485.000đ

Giá gốc: 525.000đ

Giá sỉ: 465.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng đỏ tấm 0.5 ~ 3 x 600 x 2000 bá ...

Giá: 335.000đ

Giá gốc: 345.000đ

Giá sỉ: 325.000đ / 300 SP

Hoa hồng: Thỏa thuận

Kho hàng: Đồng Nai

-2%

Đồng đỏ thanh cái Busbar Việt Nam

Giá: 298.500đ

Giá gốc: 305.000đ

Giá sỉ: 285.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Đồng đỏ thanh cái Xi mạ Niken China Tr ...

Giá: 298.000đ

Giá gốc: 325.000đ

Giá sỉ: 285.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tấm C3604 rộng 600 mm ...

Giá: 286.000đ

Giá gốc: 295.000đ

Giá sỉ: 255.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Đồng vàng tấm C3604 rộng 1000 mm Chin ...

Giá: 305.000đ

Giá gốc: 325.000đ

Giá sỉ: 295.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Đồng thau vàng tấm C2680 Korea Hàn Quốc

Giá: 335.000đ

Giá gốc: 355.000đ

Giá sỉ: 315.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng thau vàng tấm C2800 China Trung ...

Giá: 235.000đ

Giá gốc: 245.000đ

Giá sỉ: 225.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-9%

Đồng vàng tấm C3604 rộng 1000 mm Japa ...

Giá: 395.000đ

Giá gốc: 435.000đ

Giá sỉ: 385.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-9%

Đồng vàng tấm C3604 rộng 600 mm Japan N ...

Giá: 395.000đ

Giá gốc: 435.000đ

Giá sỉ: 385.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 8.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Đồng thau tấm cuộn C2680 - 1/2H hàng c ...

Giá: 278.300đ

Giá gốc: 298.000đ

Giá sỉ: 275.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau tấm cuộn C2680 - H0 hàng mềm

Giá: 287.000đ

Giá gốc: 295.000đ

Giá sỉ: 278.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Đồng đỏ tiếp địa phi tròn đặc các loại

Giá: 355.000đ

Giá gốc: 385.000đ

Giá sỉ: 335.000đ / 10 SP

Hoa hồng: 15.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Đồng đỏ tiếp địa tròn đặc phi 4 mm

Giá: 355.000đ

Giá gốc: 385.000đ

Giá sỉ: 335.000đ / 10 SP

Hoa hồng: 15.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Đồng đỏ tiếp địa tròn đặc phi 5 mm

Giá: 355.000đ

Giá gốc: 385.000đ

Giá sỉ: 335.000đ / 10 SP

Hoa hồng: 15.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Đồng đỏ tiếp địa tròn đặc phi 6 mm

Giá: 355.000đ

Giá gốc: 385.000đ

Giá sỉ: 335.000đ / 10 SP

Hoa hồng: 15.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Đồng đỏ tiếp địa tròn đặc phi 8 mm

Giá: 355.000đ

Giá gốc: 385.000đ

Giá sỉ: 335.000đ / 10 SP

Hoa hồng: 15.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Đồng đỏ tròn đặc hợp kim C1100 Japan ...

Giá: 585.000đ

Giá gốc: 625.000đ

Giá sỉ: 565.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 10đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng đỏ tròn C1020 China Trung Quốc

Giá: 355.000đ

Giá gốc: 365.000đ

Giá sỉ: 335.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Đồng đỏ tròn đặc C1020 Korea Hàn Quốc

Giá: 490.000đ

Giá gốc: 525.000đ

Giá sỉ: 465.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-0%

Đồng đỏ tròn đặc CuCrCr CZ-5 JISZ3234

Giá: 10đ

Giá gốc: 10đ

Giá sỉ: 10đ / 10 SP

Hoa hồng: 10đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Đồng vàng C3604 tròn đặc phi 3 đến 100 ...

Giá: 198.500đ

Giá gốc: 208.000đ

Giá sỉ: 188.500đ / 500 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Đồng vàng C3604 tròn phi 250 đến 500 mm

Giá: 399.000đ

Giá gốc: 433.000đ

Giá sỉ: 381.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 11.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-12%

Đồng thau bạc lót trục C6783 JIS H32 ...

Giá: 198.000đ

Giá gốc: 225.000đ

Giá sỉ: 185.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Đồng đỏ tròn đặc C1100 Korea Hàn Quốc

Giá: 485.000đ

Giá gốc: 525.000đ

Giá sỉ: 465.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Đồng đỏ tròn đặc C1100 China Trung Quốc

Giá: 350.000đ

Giá gốc: 375.000đ

Giá sỉ: 335.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-9%

Đồng đỏ tròn CuCrZr Crom Zircon ...

Giá: 685.000đ

Giá gốc: 750.000đ

Giá sỉ: 675.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-0%

Đồng tròn đặc C9545 - ATMS C9545

Giá: 10đ

Giá gốc: 10đ

Giá sỉ: 10đ / 10 SP

Hoa hồng: 10đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng thau vàng tròn đặc C3602 China T ...

Giá: 189.500đ

Giá gốc: 198.000đ

Giá sỉ: 188.500đ / 10 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-0%

Đồng thau vàng tròn đặc C3602 Korea H ...

Giá: 10đ

Giá gốc: 10đ

Giá sỉ: 10đ / 10 SP

Hoa hồng: 10đ

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Đồng thau vàng tròn đặc C3602 Japan N ...

Giá: 325.000đ

Giá gốc: 345.000đ

Giá sỉ: 289.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Đồng thau vàng tròn đặc C2680 China T ...

Giá: 189.000đ

Giá gốc: 199.000đ

Giá sỉ: 188.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng thau vàng tròn đặc C3604 China T ...

Giá: 225.000đ

Giá gốc: 235.000đ

Giá sỉ: 205.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 8.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-9%

Đồng thau vàng tròn đặc C3604 Korea H ...

Giá: 295.000đ

Giá gốc: 325.000đ

Giá sỉ: 285.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc C3604 Japan N ...

Giá: 295.000đ

Giá gốc: 305.000đ

Giá sỉ: 285.000đ / 10 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-0%

Đồng thau vàng tròn đặc C2800 China T ...

Giá: 10đ

Giá gốc: 10đ

Giá sỉ: 10đ / 10 SP

Hoa hồng: 10đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng thau vàng tròn đặc C2600 China T ...

Giá: 225.000đ

Giá gốc: 235.000đ

Giá sỉ: 205.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-1%

Đồng tròn điện cực hàn bấm Crom C18150

Giá: 785.000đ

Giá gốc: 795.000đ

Giá sỉ: 765.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Đồng tròn bạc lót hợp kim thiếc C9 ...

Giá: 785.000đ

Giá gốc: 825.000đ

Giá sỉ: 755.000đ / 10 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Đồng tròn bánh răng hợp kim C90700 SAE65

Giá: 485.000đ

Giá gốc: 525.000đ

Giá sỉ: 450.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 10đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Đồng vàng C3604 tròn phi 105 đến 250 mm

Giá: 275.000đ

Giá gốc: 295.000đ

Giá sỉ: 265.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng thau hợp kim Chì HPb59-1 Lead ...

Giá: 255.000đ

Giá gốc: 265.000đ

Giá sỉ: 245.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng thau hợp kim Chì HPb57-3 Lead ...

Giá: 255.000đ

Giá gốc: 265.000đ

Giá sỉ: 245.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-0%

Thanh đồng nhôm hợp kim C62300, C6230 ...

Giá: 785.000đ

Giá gốc: 785.000đ

Giá sỉ: 785.000đ / 9000 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-0%

Thép tấm 40XM China Trung Quốc

Giá: 10đ

Giá gốc: 10đ

Giá sỉ: 10đ / 1000 SP

Hoa hồng: 10đ

Kho hàng: Đồng Nai

-0%

Đồng tấm hợp kim thiếc SuSn12 - C/EN1982

Giá: 10đ

Giá gốc: 10đ

Giá sỉ: 10đ / 1000 SP

Hoa hồng: 10đ

Kho hàng: Đồng Nai

-0%

Đồng tấm hợp kim nhôm C95400 - ASTM C9 ...

Giá: 10đ

Giá gốc: 10đ

Giá sỉ: 10đ / 1000 SP

Hoa hồng: 10đ

Kho hàng: Đồng Nai

-0%

Đồng thau vàng tấm C3602 China Trung ...

Giá: 10đ

Giá gốc: 10đ

Giá sỉ: 10đ / 1000 SP

Hoa hồng: 10đ

Kho hàng: Đồng Nai

-0%

Đồng thau vàng tấm C3602 Korea Hàn Quốc

Giá: 10đ

Giá gốc: 10đ

Giá sỉ: 10đ / 1000 SP

Hoa hồng: 10đ

Kho hàng: Đồng Nai

-0%

Đồng thau vàng tấm C3602 Japan Nhật Bản

Giá: 10đ

Giá gốc: 10đ

Giá sỉ: 10đ / 1000 SP

Hoa hồng: 10đ

Kho hàng: Đồng Nai

-0%

Đồng thau vàng tấm C3604 China Trung ...

Giá: 10đ

Giá gốc: 10đ

Giá sỉ: 10đ / 1000 SP

Hoa hồng: 10đ

Kho hàng: Đồng Nai

-0%

Đồng thau vàng tấm C3604 Korea Hàn Quốc

Giá: 10đ

Giá gốc: 10đ

Giá sỉ: 10đ / 1000 SP

Hoa hồng: 10đ

Kho hàng: Đồng Nai

-0%

Đồng thau vàng tấm C3604 Japan Nhật Bản

Giá: 10đ

Giá gốc: 10đ

Giá sỉ: 10đ / 1000 SP

Hoa hồng: 10đ

Kho hàng: Đồng Nai

-0%

Đồng tấm điện cực hàn lăn Crom CZ5 Japan

Giá: 10đ

Giá gốc: 10đ

Giá sỉ: 10đ / 1000 SP

Hoa hồng: 10đ

Kho hàng: Đồng Nai

-0%

Đồng tấm điện cực hàn lăn Bery C17510 ...

Giá: 10đ

Giá gốc: 10đ

Giá sỉ: 10đ / 1000 SP

Hoa hồng: 10đ

Kho hàng: Đồng Nai

-20%

Đồng tấm điện cực hàn bấm Crom C18150

Giá: 785.000đ

Giá gốc: 985.000đ

Giá sỉ: 765.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-0%

Đồng tấm hợp kim điện cực hàn C18150 ...

Giá: 10đ

Giá gốc: 10đ

Giá sỉ: 10đ / 1000 SP

Hoa hồng: 10đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng lục giác C3604

Giá: 198.000đ

Giá gốc: 205.000đ

Giá sỉ: 188.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-10%

Đồng đỏ lục giác C1100 Korea Hàn Quốc

Giá: 495.000đ

Giá gốc: 550.000đ

Giá sỉ: 485.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-1%

Đồng thau vàng lục giác C3064 JIS Ja ...

Giá: 539.000đ

Giá gốc: 545.000đ

Giá sỉ: 495.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Đồng đỏ ống đúc C1100 China Trung Quốc

Giá: 495.000đ

Giá gốc: 525.000đ

Giá sỉ: 485.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng đỏ ống đúc C1020 China Trung Quốc

Giá: 465.000đ

Giá gốc: 485.000đ

Giá sỉ: 450.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Đồng ống đúc ASTM C95400 Alumin ...

Giá: 815.000đ

Giá gốc: 855.000đ

Giá sỉ: 795.000đ / 1000 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng thau vàng ống đúc ben C3602

Giá: 430.000đ

Giá gốc: 450.000đ

Giá sỉ: 425.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-9%

Đồng thau vàng ống đúc C3604 Việt Nam

Giá: 215.000đ

Giá gốc: 235.000đ

Giá sỉ: 205.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Đồng ống đúc C95500 Đồng hợp kim n ...

Giá: 785.000đ

Giá gốc: 835.000đ

Giá sỉ: 765.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-0%

Đồng thau dầu ống đúc China Trung Quốc

Giá: 665.000đ

Giá gốc: 668.000đ

Giá sỉ: 655.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Đồng ống đúc hợp kim C95800 Korea Hà ...

Giá: 785.000đ

Giá gốc: 825.000đ

Giá sỉ: 765.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 30.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Đồng ống đúc hợp kim C93200 Bearing ...

Giá: 685.000đ

Giá gốc: 725.000đ

Giá sỉ: 665.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng ống mặt bích hợp kim Bery CuBe ...

Giá: 2.850.000đ

Giá gốc: 2.950.000đ

Giá sỉ: 2.650.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 50.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-13%

Đồng thau vàng vuông đặc C3604

Giá: 195.000đ

Giá gốc: 225.000đ

Giá sỉ: 188.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng đỏ vuông đặc C1100 China Trung Quốc

Giá: 325.000đ

Giá gốc: 335.000đ

Giá sỉ: 298.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

Tổng đài tư vấn

Hotline 1:  0702 338 345
Hotline 2:  0911 966 366

Giờ làm việc:

+ Thứ 2 - 6 : 8h00 - 20h00
+ Thứ 7  : 8h00 - 15h00
+ CN & Lễ : 8h00 - 15h00

            POWER BY

       

Kết nối với chúng tôi

DROPMALL - DROPSHIPPING
 
 
   
 
ĐỐI TÁC VẬN CHUYỂN

© 2022 - 2024 Bản quyền của Dropmall.vn