Hoặc

Sản phẩm bán chạy

-4%

Nhựa Phíp Bố cách điện màu Nâu Chống ...

Giá: 235.000đ

Giá gốc: 245.000đ

Giá sỉ: 230.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Đồng tấm ZCuSn10Pb1 đồng hợp kim Thiếc ...

Giá: 698.000đ

Giá gốc: 735.000đ

Giá sỉ: 685.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-15%

Thép tròn đặc S55C Hàng size lớn, ...

Giá: 55.000đ

Giá gốc: 65.000đ

Giá sỉ: 53.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Thép vuông đặc S45C / C45 sản xuất c ...

Giá: 52.500đ

Giá gốc: 55.500đ

Giá sỉ: 48.500đ / 500 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-9%

Thép tấm S45C độ dày mỏng China Tr ...

Giá: 38.500đ

Giá gốc: 42.500đ

Giá sỉ: 36.800đ / 500 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Nhôm tròn đặc hợp kim A7075 - T6 Alumin ...

Giá: 186.500đ

Giá gốc: 198.000đ

Giá sỉ: 185.000đ / 0 SP

Hoa hồng: Thỏa thuận

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Đồng đỏ tấm C1100 H02 Tiêu Chuẩn JI ...

Giá: 335.000đ

Giá gốc: 355.000đ

Giá sỉ: 325.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Thép không gỉ tấm Duplex S32205 hàm l ...

Giá: 225.000đ

Giá gốc: 235.000đ

Giá sỉ: 205.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-12%

Thép không gỉ tròn đặc Duplex S32205 ...

Giá: 198.000đ

Giá gốc: 225.000đ

Giá sỉ: 195.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng tấm hợp kim C93700 hàm lượng C ...

Giá: 795.000đ

Giá gốc: 825.000đ

Giá sỉ: 785.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 30.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-0%

Gia công mặt bích đồng hợp kim theo bản ...

Giá: 25.000.000đ

Giá gốc: 25.000.000đ

Giá sỉ: 25.000.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-37%

Gia công tiện tròn, Mài tròn chi tiết ...

Giá: 10.000đ

Giá gốc: 16.000đ

Giá sỉ: 9.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Gia công bạc lót đồng Thiếc, đồng Tin ...

Giá: 350.000đ

Giá gốc: 365.000đ

Giá sỉ: 350.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-33%

Gia công mài phẳng 2 mặt trên dưới

Giá:

Giá gốc: 3đ

Giá sỉ: 2đ / 500 SP

Hoa hồng: 1đ

Kho hàng: Đồng Nai

-33%

Gia công mài phẳng 6 mặt tấm kim loại

Giá:

Giá gốc: 3đ

Giá sỉ: 2đ / 500 SP

Hoa hồng: 1đ

Kho hàng: Đồng Nai

-0%

Dịch vụ gia công phay 2 mặt trên dưới

Giá:

Giá gốc: 1đ

Giá sỉ: 1đ / 1 SP

Hoa hồng: Thỏa thuận

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Que hàn thép trắng ER308L 1.6mm 1Kg/ Hộp

Giá: 264.000đ

Giá gốc: 284.000đ

Giá sỉ: 255.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-21%

Kính hàn điện tử, Kính hàn tối tự đ ...

Giá: 99.000đ

Giá gốc: 125.000đ

Giá sỉ: 93.000đ / 10 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-14%

Que hàn đồng thau 3mm, hàn bù Tig, ...

Giá: 30.000đ

Giá gốc: 35.000đ

Giá sỉ: 28.500đ / 160 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-17%

Mũi Taro ren trong các loại siêu bén

Giá: 25.000đ

Giá gốc: 30.000đ

Giá sỉ: 20.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-49%

Thước cặp điện tử 300mm INSIZE 1108-300

Giá: 785.000đ

Giá gốc: 1.540.000đ

Giá sỉ: 755.000đ / 10 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-25%

Găng tay len gia công cơ khí nhiều màu

Giá: 3.000đ

Giá gốc: 4.000đ

Giá sỉ: 2.900đ / 100 SP

Hoa hồng: 500đ

Kho hàng: Đồng Nai

-17%

Băng keo, Băng Dính đóng gói sản phẩm

Giá: 15.000đ

Giá gốc: 18.000đ

Giá sỉ: 12.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-29%

Bút xoá Thiên Long hàng loại 1, Xoá, ...

Giá: 85.000đ

Giá gốc: 120.000đ

Giá sỉ: 79.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-9%

Bút Sơn Công Nghiệp Viết Được T ...

Giá: 50.000đ

Giá gốc: 55.000đ

Giá sỉ: 48.000đ / 10 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Màng PE, màng co đóng gói loại 3.4kg ...

Giá: 135.000đ

Giá gốc: 140.000đ

Giá sỉ: 135.000đ / 50 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Đồng thau tròn đặc thanh phi 8 mm x 1000

Giá: 55.000đ

Giá gốc: 60.000đ

Giá sỉ: 50.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-9%

Đồng thau tròn đặc thanh phi 6 mm x 1000

Giá: 50.000đ

Giá gốc: 55.000đ

Giá sỉ: 45.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-10%

Đồng thau tròn đặc thanh phi 5 mm x 1000

Giá: 45.000đ

Giá gốc: 50.000đ

Giá sỉ: 40.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-11%

Đồng thau tròn đặc thanh phi 4 mm x 1000

Giá: 40.000đ

Giá gốc: 45.000đ

Giá sỉ: 35đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-12%

Đồng thau tròn đặc thanh phi 3 mm x 1000

Giá: 35.000đ

Giá gốc: 40.000đ

Giá sỉ: 30.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Đồng đỏ thanh tròn đặc phi 8

Giá: 78.500đ

Giá gốc: 82.500đ

Giá sỉ: 75.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng đỏ thanh tròn đặc phi 6

Giá: 95.000đ

Giá gốc: 99.000đ

Giá sỉ: 90.500đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Đồng đỏ thanh tròn đặc phi 4

Giá: 65.000đ

Giá gốc: 70.000đ

Giá sỉ: 58.500đ / 500 SP

Hoa hồng: Thỏa thuận

Kho hàng: Đồng Nai

-14%

Đồng đỏ thanh tròn đặc phi 3

Giá: 60.000đ

Giá gốc: 70.000đ

Giá sỉ: 55.500đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng lục giác 75 mm

Giá: 87.318đ

Giá gốc: 90.405đ

Giá sỉ: 81.585đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Đồng tấm ZCuSn10Pb1 đồng hợp kim Thiếc ...

Giá: 698.000đ

Giá gốc: 735.000đ

Giá sỉ: 685.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Đồng đỏ tấm C1100 H02 Tiêu Chuẩn JI ...

Giá: 335.000đ

Giá gốc: 355.000đ

Giá sỉ: 325.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng tấm hợp kim C93700 hàm lượng C ...

Giá: 795.000đ

Giá gốc: 825.000đ

Giá sỉ: 785.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 30.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng tấm hợp kim thiếc C93200 Tin Lead ...

Giá: 735.000đ

Giá gốc: 765.000đ

Giá sỉ: 698.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 20.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-0%

Đồng thau dầu tròn đặc, Đồng hợp ...

Giá: 665.000đ

Giá gốc: 668.000đ

Giá sỉ: 655.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng tấm hợp kim Bery Cobalt C17500 ...

Giá: 2.550.000đ

Giá gốc: 2.650.000đ

Giá sỉ: 2.450.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 50.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng tròn hợp kim Bery Cobalt C1750 ...

Giá: 2.550.000đ

Giá gốc: 2.650.000đ

Giá sỉ: 2.450.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 50.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng ống mặt bích hợp kim Bery CuBe ...

Giá: 2.850.000đ

Giá gốc: 2.950.000đ

Giá sỉ: 2.650.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 50.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Đồng ống đúc hợp kim C93200 Bearing ...

Giá: 685.000đ

Giá gốc: 725.000đ

Giá sỉ: 665.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Đồng ống đúc hợp kim C95800 Korea Hà ...

Giá: 785.000đ

Giá gốc: 825.000đ

Giá sỉ: 765.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 30.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Nhựa Phíp Bố cách điện màu Nâu Chống ...

Giá: 235.000đ

Giá gốc: 245.000đ

Giá sỉ: 230.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-22%

Nhựa POM ESD tấm China Trung Quốc

Giá: 255.000đ

Giá gốc: 325.000đ

Giá sỉ: 225.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-13%

Nhựa POM tấm thường China Trung Quốc

Giá: 275.000đ

Giá gốc: 315.000đ

Giá sỉ: 225.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-10%

Nhựa PA trắng tấm phẳng China Trung Quốc

Giá: 130.000đ

Giá gốc: 145.000đ

Giá sỉ: 125.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Nhựa PA trắng tròn đặc China Trung Quốc

Giá: 125.000đ

Giá gốc: 135.000đ

Giá sỉ: 120.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-10%

Nhựa Teflon trắng tròn đặc China T ...

Giá: 355.000đ

Giá gốc: 395.000đ

Giá sỉ: 325.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-13%

Nhựa Teflon trắng tấm phẳng China T ...

Giá: 395.000đ

Giá gốc: 455.000đ

Giá sỉ: 385.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-15%

Thép tròn đặc S55C Hàng size lớn, ...

Giá: 55.000đ

Giá gốc: 65.000đ

Giá sỉ: 53.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Thép vuông đặc S45C / C45 sản xuất c ...

Giá: 52.500đ

Giá gốc: 55.500đ

Giá sỉ: 48.500đ / 500 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-9%

Thép tấm S45C độ dày mỏng China Tr ...

Giá: 38.500đ

Giá gốc: 42.500đ

Giá sỉ: 36.800đ / 500 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Thép tấm SKD11 Tiêu chuẩn JIS Nhật ...

Giá: 135.000đ

Giá gốc: 145.000đ

Giá sỉ: 125.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Thép tấm S45C tấm siêu dày từ 200mm Ch ...

Giá: 42.500đ

Giá gốc: 45.500đ

Giá sỉ: 39.500đ / 300 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Thép tròn cán nóng SCM425 China Tru ...

Giá: 39.800đ

Giá gốc: 42.500đ

Giá sỉ: 38.500đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-2%

Thép tròn cán nóng SCM415 SeAH Cha ...

Giá: 39.600đ

Giá gốc: 40.500đ

Giá sỉ: 38.500đ / 100000 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Thép ống đúc Q235 China Trung Quốc

Giá: 33.500đ

Giá gốc: 35.500đ

Giá sỉ: 32.500đ / 500 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Thép tròn đặc AISI 4140 China Trung Quốc

Giá: 39.500đ

Giá gốc: 42.500đ

Giá sỉ: 38.500đ / 300 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-2%

Thép tròn đặc AISI 4130 China Trung Quốc

Giá: 42.500đ

Giá gốc: 43.500đ

Giá sỉ: 38.500đ / 300 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Nhôm tròn đặc hợp kim A7075 - T6 Alumin ...

Giá: 186.500đ

Giá gốc: 198.000đ

Giá sỉ: 185.000đ / 0 SP

Hoa hồng: Thỏa thuận

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Nhôm tròn đặc A6082 Korea Hàn Quốc

Giá: 155.000đ

Giá gốc: 165.000đ

Giá sỉ: 135.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-11%

Nhôm tấm A6082 - T6 hợp kim nhôm Korea ...

Giá: 165.000đ

Giá gốc: 185.000đ

Giá sỉ: 155.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Nhôm tấm A7075 - T6 Korea Hàn Quốc

Giá: 185.000đ

Giá gốc: 195.000đ

Giá sỉ: 175.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Nhôm vuông đặc A5052 đúc ben

Giá: 108.000đ

Giá gốc: 115.000đ

Giá sỉ: 99.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 3.240đ

Kho hàng: Đồng Nai

-13%

Nhôm tấm A6063-T5 China Trung Quốc

Giá: 135.000đ

Giá gốc: 155.000đ

Giá sỉ: 130.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Nhôm tròn đặc A6063-T5 Korea Hàn Quốc

Giá: 145.000đ

Giá gốc: 155.000đ

Giá sỉ: 135.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Nhôm tròn đặc A6063-T5 China Trung Quốc

Giá: 135.000đ

Giá gốc: 145.000đ

Giá sỉ: 130.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Nhôm tròn đặc A5052 China Trung Quốc

Giá: 105.500đ

Giá gốc: 115.000đ

Giá sỉ: 99.500đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-22%

Nhôm tấm A7075 Taiwan Đài Loan

Giá: 175.000đ

Giá gốc: 225.000đ

Giá sỉ: 167.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Thép không gỉ tấm Duplex S32205 hàm l ...

Giá: 225.000đ

Giá gốc: 235.000đ

Giá sỉ: 205.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-12%

Thép không gỉ tròn đặc Duplex S32205 ...

Giá: 198.000đ

Giá gốc: 225.000đ

Giá sỉ: 195.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

inox tròn đặc SUS316 india Ấn Độ

Giá: 155.000đ

Giá gốc: 165.000đ

Giá sỉ: 145.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Ron cao su chống thoát mùi, ron bịt kín

Giá: 165.000đ

Giá gốc: 175.000đ

Giá sỉ: 135.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

iNox SUS304 hình V50-50 dày 5mm hàng in ...

Giá: 125.000đ

Giá gốc: 135.000đ

Giá sỉ: 115.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Inox tròn đặc SUS304 phi 10 đến 150 mm ...

Giá: 165.000đ

Giá gốc: 175.000đ

Giá sỉ: 155.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Inox tròn đặc SUS304 phi 3 đến 8mm Po ...

Giá: 195.000đ

Giá gốc: 205.000đ

Giá sỉ: 185.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Inox tròn đặc SUS304 phi 3 đến 8mm Ma ...

Giá: 185.000đ

Giá gốc: 195.000đ

Giá sỉ: 155.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Thép không gỉ inox 316, SUS316, SS316

Giá: 155.000đ

Giá gốc: 165.000đ

Giá sỉ: 145.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

iNox tấm SUS304 india Ấn Độ

Giá: 125.000đ

Giá gốc: 135.000đ

Giá sỉ: 115.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Đồng đỏ nguyên chất phế liệu

Giá: 185.000đ

Giá gốc: 198.000đ

Giá sỉ: 180.000đ / 9000 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-12%

Chì thỏi nguyên chất 99,95% Việt Nam

Giá: 37.500đ

Giá gốc: 42.500đ

Giá sỉ: 35.000đ / 5000 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-23%

Kẽm thỏi nguyên chất 99.995% Korea ...

Giá: 42.500đ

Giá gốc: 55.000đ

Giá sỉ: 38.500đ / 5000 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Nhôm thỏi đúc nguyên chất 96

Giá: 632.000đ

Giá gốc: 655.000đ

Giá sỉ: 608.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-0%

Thiếc thỏi đúc nguyên chất 99.95%

Giá: Thỏa thuận

Giá gốc: Thỏa thuận

Giá sỉ: Thỏa thuận / 300 SP

Hoa hồng: Thỏa thuận

Kho hàng: Đồng Nai

Tổng đài tư vấn

Hotline 1:  0702 338 345
Hotline 2:  0911 966 366

Giờ làm việc:

+ Thứ 2 - 6 : 8h00 - 20h00
+ Thứ 7  : 8h00 - 15h00
+ CN & Lễ : 8h00 - 15h00

            POWER BY

       

Kết nối với chúng tôi

DROPMALL - DROPSHIPPING
 
 
   
 
ĐỐI TÁC VẬN CHUYỂN

© 2022 - 2024 Bản quyền của Dropmall.vn