Hoặc

Sản phẩm bán chạy

-5%

Đồng đỏ hợp kim Crôm đĩa hàn lăn C1 ...

Giá: 785.000đ

Giá gốc: 825.000đ

Giá sỉ: 765.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Gia công bạc lót đồng Thiếc, đồng Tin ...

Giá: 350.000đ

Giá gốc: 365.000đ

Giá sỉ: 350.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng tròn hợp kim thiếc C93200 ASTM B5 ...

Giá: 785.000đ

Giá gốc: 815.000đ

Giá sỉ: 765.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-11%

Thép tròn đặc SCM435H Mitsubishi Nhật ...

Giá: 58.000đ

Giá gốc: 65.000đ

Giá sỉ: 55.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng đỏ thanh cái Busbar Việt Nam

Giá: 274.500đ

Giá gốc: 285.000đ

Giá sỉ: 265.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Thép vuông đặc A36 China Trung Quốc

Giá: 24.500đ

Giá gốc: 25.500đ

Giá sỉ: 23.500đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-12%

Thép cuộn SS400 tròn đặc China Trung ...

Giá: 22.500đ

Giá gốc: 25.500đ

Giá sỉ: 22.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-15%

Thép tròn S45C chuốt trắng China Trung ...

Giá: 46.500đ

Giá gốc: 55.000đ

Giá sỉ: 45.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-2%

Thép tròn đặc SLD - MAGIC Hitachi Nhật ...

Giá: 289.000đ

Giá gốc: 295.000đ

Giá sỉ: 285.000đ / 300000 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau tấm cuộn C2680 - H0 hàng mềm

Giá: 287.000đ

Giá gốc: 295.000đ

Giá sỉ: 278.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-21%

Kính hàn điện tử, Kính hàn tối tự đ ...

Giá: 99.000đ

Giá gốc: 125.000đ

Giá sỉ: 93.000đ / 10 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-14%

Que hàn đồng thau 3mm, hàn bù Tig, ...

Giá: 30.000đ

Giá gốc: 35.000đ

Giá sỉ: 28.500đ / 160 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-17%

Mũi Taro ren trong các loại siêu bén

Giá: 25.000đ

Giá gốc: 30.000đ

Giá sỉ: 20.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-49%

Thước cặp điện tử 300mm INSIZE 1108-300

Giá: 785.000đ

Giá gốc: 1.540.000đ

Giá sỉ: 755.000đ / 10 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-25%

Găng tay len gia công cơ khí nhiều màu

Giá: 3.000đ

Giá gốc: 4.000đ

Giá sỉ: 2.900đ / 100 SP

Hoa hồng: 500đ

Kho hàng: Đồng Nai

-17%

Băng keo, Băng Dính đóng gói sản phẩm

Giá: 15.000đ

Giá gốc: 18.000đ

Giá sỉ: 12.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-29%

Bút xoá Thiên Long hàng loại 1, Xoá, ...

Giá: 85.000đ

Giá gốc: 120.000đ

Giá sỉ: 79.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-9%

Bút Sơn Công Nghiệp Viết Được T ...

Giá: 50.000đ

Giá gốc: 55.000đ

Giá sỉ: 48.000đ / 10 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Màng PE, màng co đóng gói loại 3.4kg ...

Giá: 135.000đ

Giá gốc: 140.000đ

Giá sỉ: 135.000đ / 50 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-27%

Máy may miệng bao đóng gói sản phẩm cẩ ...

Giá: 1.499.000đ

Giá gốc: 2.055.000đ

Giá sỉ: 1.350.000đ / 5 SP

Hoa hồng: 15.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Đồng thau tròn đặc thanh phi 8 mm x 1000

Giá: 55.000đ

Giá gốc: 60.000đ

Giá sỉ: 50.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-9%

Đồng thau tròn đặc thanh phi 6 mm x 1000

Giá: 50.000đ

Giá gốc: 55.000đ

Giá sỉ: 45.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-10%

Đồng thau tròn đặc thanh phi 5 mm x 1000

Giá: 45.000đ

Giá gốc: 50.000đ

Giá sỉ: 40.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-11%

Đồng thau tròn đặc thanh phi 4 mm x 1000

Giá: 40.000đ

Giá gốc: 45.000đ

Giá sỉ: 35đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-12%

Đồng thau tròn đặc thanh phi 3 mm x 1000

Giá: 35.000đ

Giá gốc: 40.000đ

Giá sỉ: 30.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Đồng đỏ thanh tròn đặc phi 8

Giá: 78.500đ

Giá gốc: 82.500đ

Giá sỉ: 75.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng đỏ thanh tròn đặc phi 6

Giá: 72.000đ

Giá gốc: 75.000đ

Giá sỉ: 69.500đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Đồng đỏ thanh tròn đặc phi 4

Giá: 65.000đ

Giá gốc: 70.000đ

Giá sỉ: 58.500đ / 500 SP

Hoa hồng: Thỏa thuận

Kho hàng: Đồng Nai

-14%

Đồng đỏ thanh tròn đặc phi 3

Giá: 60.000đ

Giá gốc: 70.000đ

Giá sỉ: 55.500đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng lục giác 75 mm

Giá: 87.318đ

Giá gốc: 90.405đ

Giá sỉ: 81.585đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng hợp kim thiếc tròn đặc C83600

Giá: 735.000đ

Giá gốc: 765.000đ

Giá sỉ: 680.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Đồng đỏ hợp kim Crôm đĩa hàn lăn C1 ...

Giá: 785.000đ

Giá gốc: 825.000đ

Giá sỉ: 765.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng tròn hợp kim thiếc C93200 ASTM B5 ...

Giá: 785.000đ

Giá gốc: 815.000đ

Giá sỉ: 765.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng đỏ thanh cái Busbar Việt Nam

Giá: 274.500đ

Giá gốc: 285.000đ

Giá sỉ: 265.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau tấm cuộn C2680 - H0 hàng mềm

Giá: 287.000đ

Giá gốc: 295.000đ

Giá sỉ: 278.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Đồng thau tấm cuộn C2680 - 1/2H hàng c ...

Giá: 278.300đ

Giá gốc: 298.000đ

Giá sỉ: 275.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-0%

Đồng thau dầu ống đúc China Trung Quốc

Giá: 665.000đ

Giá gốc: 668.000đ

Giá sỉ: 655.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng đỏ tấm 0.5 ~ 3 x 600 x 2000 bá ...

Giá: 335.000đ

Giá gốc: 345.000đ

Giá sỉ: 325.000đ / 300 SP

Hoa hồng: Thỏa thuận

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng tấm hợp kim ZQSn10-1 China Trung ...

Giá: 665.000đ

Giá gốc: 685.000đ

Giá sỉ: 655.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng đỏ vuông đặc C1100 China Trung Quốc

Giá: 325.000đ

Giá gốc: 335.000đ

Giá sỉ: 298.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-22%

Nhựa POM ESD tấm China Trung Quốc

Giá: 255.000đ

Giá gốc: 325.000đ

Giá sỉ: 225.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-13%

Nhựa POM tấm thường China Trung Quốc

Giá: 275.000đ

Giá gốc: 315.000đ

Giá sỉ: 225.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-10%

Nhựa PA trắng tấm phẳng China Trung Quốc

Giá: 130.000đ

Giá gốc: 145.000đ

Giá sỉ: 125.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Nhựa PA trắng tròn đặc China Trung Quốc

Giá: 125.000đ

Giá gốc: 135.000đ

Giá sỉ: 120.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-10%

Nhựa Teflon trắng tròn đặc China T ...

Giá: 355.000đ

Giá gốc: 395.000đ

Giá sỉ: 325.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-13%

Nhựa Teflon trắng tấm phẳng China T ...

Giá: 395.000đ

Giá gốc: 455.000đ

Giá sỉ: 385.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-11%

Thép tròn đặc SCM435H Mitsubishi Nhật ...

Giá: 58.000đ

Giá gốc: 65.000đ

Giá sỉ: 55.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Thép vuông đặc A36 China Trung Quốc

Giá: 24.500đ

Giá gốc: 25.500đ

Giá sỉ: 23.500đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-12%

Thép cuộn SS400 tròn đặc China Trung ...

Giá: 22.500đ

Giá gốc: 25.500đ

Giá sỉ: 22.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-15%

Thép tròn S45C chuốt trắng China Trung ...

Giá: 46.500đ

Giá gốc: 55.000đ

Giá sỉ: 45.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-2%

Thép tròn đặc SLD - MAGIC Hitachi Nhật ...

Giá: 289.000đ

Giá gốc: 295.000đ

Giá sỉ: 285.000đ / 300000 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Thép tấm DAC-MG Hitachi Nhật Bản

Giá: 298.500đ

Giá gốc: 325.000đ

Giá sỉ: 295.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Thép vuông đặc SS400 size lớn từ 75m ...

Giá: 36.500đ

Giá gốc: 38.500đ

Giá sỉ: 35.500đ / 300 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-11%

Thép tấm 2083 Japan Nhật Bản

Giá: 165.000đ

Giá gốc: 185.000đ

Giá sỉ: 155.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Thép ống đúc STKM13A China Trung Quốc

Giá: 32.500đ

Giá gốc: 35.500đ

Giá sỉ: 30.500đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-13%

Thép tròn đặc Niken Crom Molipden 36Cr ...

Giá: 68.000đ

Giá gốc: 78.000đ

Giá sỉ: 65.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Nhôm tấm A7075 - T6 Korea Hàn Quốc

Giá: 185.000đ

Giá gốc: 195.000đ

Giá sỉ: 175.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Nhôm vuông đặc A5052 đúc ben

Giá: 108.000đ

Giá gốc: 115.000đ

Giá sỉ: 99.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 3.240đ

Kho hàng: Đồng Nai

-13%

Nhôm tấm A6063-T5 China Trung Quốc

Giá: 135.000đ

Giá gốc: 155.000đ

Giá sỉ: 130.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Nhôm tròn đặc A6063-T5 Korea Hàn Quốc

Giá: 145.000đ

Giá gốc: 155.000đ

Giá sỉ: 135.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Nhôm tròn đặc A6063-T5 China Trung Quốc

Giá: 135.000đ

Giá gốc: 145.000đ

Giá sỉ: 130.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Nhôm tròn đặc A5052 China Trung Quốc

Giá: 99.500đ

Giá gốc: 105.000đ

Giá sỉ: 95.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-22%

Nhôm tấm A7075 Taiwan Đài Loan

Giá: 175.000đ

Giá gốc: 225.000đ

Giá sỉ: 167.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-10%

Nhôm tấm A2024 Taiwan Đài Loan

Giá: 103.000đ

Giá gốc: 115.000đ

Giá sỉ: 98.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

--14%

Hợp kim nhôm tròn đặc A6061 Trung Quốc

Giá: 165.000đ

Giá gốc: 145.000đ

Giá sỉ: 130.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-18%

Nhôm tấm A7075 T651 Korea Hàn Quốc

Giá: 185.000đ

Giá gốc: 225.000đ

Giá sỉ: 155.000đ / 50 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Ron cao su chống thoát mùi, ron bịt kín

Giá: 165.000đ

Giá gốc: 175.000đ

Giá sỉ: 135.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

iNox SUS304 hình V50-50 dày 5mm hàng in ...

Giá: 125.000đ

Giá gốc: 135.000đ

Giá sỉ: 115.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Inox tròn đặc SUS304 phi 10 đến 150 mm ...

Giá: 165.000đ

Giá gốc: 175.000đ

Giá sỉ: 155.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Inox tròn đặc SUS304 phi 3 đến 8mm Po ...

Giá: 195.000đ

Giá gốc: 205.000đ

Giá sỉ: 185.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Inox tròn đặc SUS304 phi 3 đến 8mm Ma ...

Giá: 185.000đ

Giá gốc: 195.000đ

Giá sỉ: 155.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Thép không gỉ inox 316, SUS316, SS316

Giá: 155.000đ

Giá gốc: 165.000đ

Giá sỉ: 145.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

iNox tấm SUS304 india Ấn Độ

Giá: 125.000đ

Giá gốc: 135.000đ

Giá sỉ: 115.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Ống đúc inox 304, SUS304 Pipe Malaysia

Giá: 235.000đ

Giá gốc: 255.000đ

Giá sỉ: 225.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-20%

Inox tròn đặc SUS440C China Trung Quốc

Giá: 285.000đ

Giá gốc: 355.000đ

Giá sỉ: 250.000đ / 30 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Inox tròn đặc SUS304 / SS304 Malaysia

Giá: 135.000đ

Giá gốc: 145.000đ

Giá sỉ: 125.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Đồng đỏ nguyên chất phế liệu

Giá: 185.000đ

Giá gốc: 198.000đ

Giá sỉ: 180.000đ / 9000 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-12%

Chì thỏi nguyên chất 99,95% Việt Nam

Giá: 37.500đ

Giá gốc: 42.500đ

Giá sỉ: 35.000đ / 5000 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-23%

Kẽm thỏi nguyên chất 99.995% Korea ...

Giá: 42.500đ

Giá gốc: 55.000đ

Giá sỉ: 38.500đ / 5000 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Nhôm thỏi đúc nguyên chất 96

Giá: 632.000đ

Giá gốc: 655.000đ

Giá sỉ: 608.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-0%

Thiếc thỏi đúc nguyên chất 99.95%

Giá: Thỏa thuận

Giá gốc: Thỏa thuận

Giá sỉ: Thỏa thuận / 300 SP

Hoa hồng: Thỏa thuận

Kho hàng: Đồng Nai

Tổng đài tư vấn

Hotline 1:  0702 338 345
Hotline 2:  0911 966 366

Giờ làm việc:

+ Thứ 2 - 6 : 8h00 - 20h00
+ Thứ 7  : 8h00 - 15h00
+ CN & Lễ : 8h00 - 15h00

            POWER BY

       

Kết nối với chúng tôi

DROPMALL - DROPSHIPPING
 
 
   
 
ĐỐI TÁC VẬN CHUYỂN

© 2022 - 2024 Bản quyền của Dropmall.vn