Hoặc
Danh mục
Đồng tấm hợp kim
-8%

Đồng đỏ tấm hợp kim C1100 Japan Nhật Bản

Giá: 485.000đ

Giá gốc: 525.000đ

Giá sỉ: 465.000đ / 10 SP

Hoa hồng: 25.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

--8%

Đồng tấm hợp kim Chromium CuCr1Zr C18150

Giá: 985.000đ

Giá gốc: 914.500đ

Giá sỉ: 875.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 15.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-13%

Đồng đỏ tấm hợp kim C1020 Japan Nhật Bản

Giá: 565.000đ

Giá gốc: 650.000đ

Giá sỉ: 535.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

--6%

Đồng thau thanh la hợp kim C3604

Giá: 260.000đ

Giá gốc: 245.000đ

Giá sỉ: 255.500đ / 100 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Đồng tấm hợp kim Nhôm Niken C95500

Giá: 765.000đ

Giá gốc: 825.000đ

Giá sỉ: 755.000đ / 10 SP

Hoa hồng: 20.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng tấm hợp kim Nhôm C95400 Korea H ...

Giá: 659.000đ

Giá gốc: 689.000đ

Giá sỉ: 638.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

--2%

Đồng Hợp Kim điện cực hàn C18150 Chi ...

Giá: 495.000đ

Giá gốc: 485.500đ

Giá sỉ: 468.500đ / 100 SP

Hoa hồng: 15.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng tấm hợp kim Thiếc BC6 JIS / C83600

Giá: 755.000đ

Giá gốc: 780.000đ

Giá sỉ: 735.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 15.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-2%

Đồng tấm hợp kim Thiếc Bạc lót C90300

Giá: 649.000đ

Giá gốc: 665.500đ

Giá sỉ: 638.000đ / 10 SP

Hoa hồng: 15.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng tấm hợp kim Bery Đĩa hàn lăn C1751 ...

Giá: 2.385.000đ

Giá gốc: 2.450.000đ

Giá sỉ: 2.250.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 30.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng tấm hợp kim Bery Đĩa hàn lăn CZ5

Giá: 2.550.000đ

Giá gốc: 2.650.000đ

Giá sỉ: 2.250.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 15.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Đồng tấm hợp kim Nhôm Niken C95800

Giá: 785.000đ

Giá gốc: 825.000đ

Giá sỉ: 755.000đ / 10 SP

Hoa hồng: 15.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-2%

Đồng tấm hợp kim Thiếc C90300 – SAE620

Giá: 649.000đ

Giá gốc: 665.500đ

Giá sỉ: 638.000đ / 10 SP

Hoa hồng: 15đ

Kho hàng: Đồng Nai

-2%

Đồng tấm hợp kim Thiếc C93200 – SAE660

Giá: 649.000đ

Giá gốc: 665.500đ

Giá sỉ: 638.000đ / 10 SP

Hoa hồng: 15.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Đồng tấm hợp kim Bery C17200 Korea ...

Giá: 2.650.000đ

Giá gốc: 2.850.000đ

Giá sỉ: 2.550.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 15.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

--8%

Đồng tấm hợp kim điện cực hàn C18150 ...

Giá: 985.000đ

Giá gốc: 914.500đ

Giá sỉ: 875.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 15.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng tấm hợp kim nhôm C6191 Alumini ...

Giá: 660.000đ

Giá gốc: 680.000đ

Giá sỉ: 650.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng thau vàng tấm C2680 China Trung ...

Giá: 245.000đ

Giá gốc: 255.000đ

Giá sỉ: 235.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tấm C2680 Japan Nhật Bản

Giá: 385.000đ

Giá gốc: 395.000đ

Giá sỉ: 375.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 8.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Đồng thau vàng tấm C3604 Japan Nhật Bản

Giá: 498.000đ

Giá gốc: 525.000đ

Giá sỉ: 495.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng thau vàng tấm C2600 China Trung ...

Giá: 235.000đ

Giá gốc: 245.000đ

Giá sỉ: 225.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-10%

Đồng tấm điện cực hàn lăn Crom C18150

Giá: 897.000đ

Giá gốc: 995.500đ

Giá sỉ: 887.500đ / 300 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-10%

Đồng tấm Crom C18150 RWMA Class II

Giá: 795.000đ

Giá gốc: 885.000đ

Giá sỉ: 758.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Đồng tấm hợp kim C17300 Korea Hàn Quốc

Giá: 2.550.000đ

Giá gốc: 2.750.000đ

Giá sỉ: 2.350.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 25.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-2%

Đồng tấm C18200 RWMA Korea Hàn Quốc

Giá: 795.000đ

Giá gốc: 815.000đ

Giá sỉ: 785.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 15.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng đỏ tấm CuCrZr Crom Zirconium C18150

Giá: 765.000đ

Giá gốc: 795.000đ

Giá sỉ: 755.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng tấm hợp kim BeCu Korea Hàn Quốc

Giá: 2.550.000đ

Giá gốc: 2.650.000đ

Giá sỉ: 2.350.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 50.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Đồng đỏ tấm CuCr C18200 China Trung Quốc

Giá: 490.000đ

Giá gốc: 525.000đ

Giá sỉ: 485.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-11%

Đồng tấm hợp kim Thiếc CuSn12 Tin Bron ...

Giá: 610.000đ

Giá gốc: 685.000đ

Giá sỉ: 610.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng tấm hợp kim ZQSn10-1 China Trung ...

Giá: 665.000đ

Giá gốc: 685.000đ

Giá sỉ: 655.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Đồng tấm hợp kim điện cực hàn C18150 ...

Giá: 785.000đ

Giá gốc: 825.000đ

Giá sỉ: 775.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng tấm hợp kim Bery C17500 Korea ...

Giá: 2.450.000đ

Giá gốc: 2.550.000đ

Giá sỉ: 2.350.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 50.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng đỏ tấm C1020 China Trung Quốc

Giá: 365.000đ

Giá gốc: 375.000đ

Giá sỉ: 355.000đ / 3000 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng tấm hợp kim Bery Cobalt C17500 ...

Giá: 2.550.000đ

Giá gốc: 2.650.000đ

Giá sỉ: 2.450.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 50.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng tấm hợp kim thiếc C93200 Tin Lead ...

Giá: 735.000đ

Giá gốc: 765.000đ

Giá sỉ: 698.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 20.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng tấm hợp kim C93700 hàm lượng C ...

Giá: 795.000đ

Giá gốc: 825.000đ

Giá sỉ: 785.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 30.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Đồng tấm ZCuSn10Pb1 đồng hợp kim Thiếc ...

Giá: 698.000đ

Giá gốc: 735.000đ

Giá sỉ: 685.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

Tổng đài tư vấn

Hotline 1:  0702 338 345
Hotline 2:  0911 966 366

Giờ làm việc:

+ Thứ 2 - 6 : 8h00 - 20h00
+ Thứ 7  : 8h00 - 15h00
+ CN & Lễ : 8h00 - 15h00

            POWER BY

       

Kết nối với chúng tôi

DROPMALL - DROPSHIPPING
 
 
   
 
ĐỐI TÁC VẬN CHUYỂN

© 2022 - 2024 Bản quyền của Dropmall.vn