Hoặc
Danh mục
ĐỒNG KIM LOẠI THANH
-14%

Đồng đỏ thanh tròn đặc phi 3

Giá: 60.000đ

Giá gốc: 70.000đ

Giá sỉ: 55.500đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Đồng đỏ thanh tròn đặc phi 4

Giá: 65.000đ

Giá gốc: 70.000đ

Giá sỉ: 58.500đ / 500 SP

Hoa hồng: Thỏa thuận

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Đồng đỏ thanh tròn đặc phi 5

Giá: 75.000đ

Giá gốc: 80.000đ

Giá sỉ: 70.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Đồng đỏ thanh tròn đặc phi 6

Giá: 95.000đ

Giá gốc: 99.000đ

Giá sỉ: 90.500đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Đồng đỏ thanh tròn đặc phi 8

Giá: 78.500đ

Giá gốc: 82.500đ

Giá sỉ: 75.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-12%

Đồng thau tròn đặc thanh phi 3 mm x 1000

Giá: 35.000đ

Giá gốc: 40.000đ

Giá sỉ: 30.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-11%

Đồng thau tròn đặc thanh phi 4 mm x 1000

Giá: 40.000đ

Giá gốc: 45.000đ

Giá sỉ: 35đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-10%

Đồng thau tròn đặc thanh phi 5 mm x 1000

Giá: 45.000đ

Giá gốc: 50.000đ

Giá sỉ: 40.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-9%

Đồng thau tròn đặc thanh phi 6 mm x 1000

Giá: 50.000đ

Giá gốc: 55.000đ

Giá sỉ: 45.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Đồng thau tròn đặc thanh phi 8 mm x 1000

Giá: 55.000đ

Giá gốc: 60.000đ

Giá sỉ: 50.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Thanh đồng thau vuông đặc 5 mm

Giá: 44.500đ

Giá gốc: 46.500đ

Giá sỉ: 40.500đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Thanh đồng thau vuông đặc 8 mm

Giá: 114.500đ

Giá gốc: 118.500đ

Giá sỉ: 106.600đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Thanh đồng thau vuông đặc 10 mm

Giá: 178.200đ

Giá gốc: 184.500đ

Giá sỉ: 166.500đ / 0 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Thanh đồng thau vuông đặc 12 mm

Giá: 128.304đ

Giá gốc: 132.840đ

Giá sỉ: 119.880đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Thanh đồng thau vuông đặc 16 mm

Giá: 91.238đ

Giá gốc: 94.464đ

Giá sỉ: 85.248đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Thanh đồng thau vuông đặc 20 mm

Giá: 142.560đ

Giá gốc: 147.600đ

Giá sỉ: 133.200đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Thanh đồng thau vuông đặc 25 mm

Giá: 111.375đ

Giá gốc: 115.313đ

Giá sỉ: 104.063đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Thanh đồng thau vuông đặc 30 mm

Giá: 160.380đ

Giá gốc: 166.050đ

Giá sỉ: 149.850đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Thanh đồng thau vuông đặc 35 mm

Giá: 218.295đ

Giá gốc: 226.013đ

Giá sỉ: 203.963đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Thanh đồng thau vuông đặc 40 mm

Giá: 285.120đ

Giá gốc: 295.200đ

Giá sỉ: 266.400đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Thanh đồng thau vuông đặc 45 mm

Giá: 360.855đ

Giá gốc: 373.613đ

Giá sỉ: 337.163đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Thanh đồng thau vuông đặc 50 mm

Giá: 445.500đ

Giá gốc: 461.250đ

Giá sỉ: 416.250đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Thanh đồng thau vuông đặc 60 mm

Giá: 641.520đ

Giá gốc: 664.200đ

Giá sỉ: 599.400đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng lục giác 14mm

Giá: 140.679đ

Giá gốc: 145.550đ

Giá sỉ: 131.350đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng lục giác 6 mm

Giá: 55.955đ

Giá gốc: 57.933đ

Giá sỉ: 52.281đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng lục giác 8 mm

Giá: 49.738đ

Giá gốc: 51.496đ

Giá sỉ: 46.472đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-12%

Đồng thau vàng lục giác 10 mm

Giá: 175.000đ

Giá gốc: 198.000đ

Giá sỉ: 165.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-12%

Đồng thau vàng lục giác 12 mm

Giá: 175.000đ

Giá gốc: 198.000đ

Giá sỉ: 165.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-12%

Đồng thau vàng lục giác 14 mm

Giá: 175.000đ

Giá gốc: 198.000đ

Giá sỉ: 165.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-12%

Đồng thau vàng lục giác 17 mm

Giá: 175.000đ

Giá gốc: 198.000đ

Giá sỉ: 165.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-12%

Đồng thau vàng lục giác 19 mm

Giá: 175.000đ

Giá gốc: 198.000đ

Giá sỉ: 165.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Đồng thau vàng lục giác 22 mm

Giá: 185.000đ

Giá gốc: 198.000đ

Giá sỉ: 175.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng lục giác 25 mm

Giá: 9.722đ

Giá gốc: 10.066đ

Giá sỉ: 9.084đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng lục giác 27 mm

Giá: 11.326đ

Giá gốc: 11.726đ

Giá sỉ: 10.582đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng lục giác 35 mm

Giá: 19.048đ

Giá gốc: 19.721đ

Giá sỉ: 17.797đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng lục giác 45 mm

Giá: 31.482đ

Giá gốc: 32.595đ

Giá sỉ: 29.415đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng lục giác 50 mm

Giá: 38.867đ

Giá gốc: 40.242đ

Giá sỉ: 36.316đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng lục giác 60 mm

Giá: 55.955đ

Giá gốc: 57.933đ

Giá sỉ: 52.281đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng lục giác 75 mm

Giá: 87.318đ

Giá gốc: 90.405đ

Giá sỉ: 81.585đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng đỏ thanh cái 3 mm x 30 mm

Giá: 139.725đ

Giá gốc: 143.775đ

Giá sỉ: 131.625đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

Tổng đài tư vấn

Hotline 1:  0702 338 345
Hotline 2:  0911 966 366

Giờ làm việc:

+ Thứ 2 - 6 : 8h00 - 20h00
+ Thứ 7  : 8h00 - 15h00
+ CN & Lễ : 8h00 - 15h00

            POWER BY

       

Kết nối với chúng tôi

DROPMALL - DROPSHIPPING
 
 
   
 
ĐỐI TÁC VẬN CHUYỂN

© 2022 - 2024 Bản quyền của Dropmall.vn