Hoặc
Danh mục
Thép tròn đặc
-4%

Thép tròn cán nguội C20 / S20C Chin ...

Giá ncc: 24.500đ

Giá gốc: 25.500đ

Giá sỉ: 23.500đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Thép tròn cán nóng 20CR China Trung Quốc

Giá ncc: 24.500đ

Giá gốc: 26.500đ

Giá sỉ: 23.500đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-9%

Thép tròn đặc - Dịch vụ gia công nhi ...

Giá ncc: 35.000đ

Giá gốc: 38.500đ

Giá sỉ: 34.500đ / 100 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Thép tròn đặc SCM420 phi 16 đến 100 mm

Giá ncc: 37.500đ

Giá gốc: 39.000đ

Giá sỉ: 36.500đ / 50 SP

Hoa hồng: 10đ

Kho hàng: Đồng Nai

-0%

thép tròn đặc 4140

Giá ncc: 1.000đ

Giá gốc: 1.000đ

Giá sỉ: 1.000đ / 1000 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-0%

THÉP GIÓ SKH51

Giá ncc: 1.000đ

Giá gốc: 1.000đ

Giá sỉ: 1.000đ / 1000 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-11%

Thép tròn đặc SNCM220 Taiwan Đài Loan

Giá ncc: 62.500đ

Giá gốc: 70.000đ

Giá sỉ: 60.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Thép tròn đặc cán nóng S20C China ...

Giá ncc: 24.500đ

Giá gốc: 25.500đ

Giá sỉ: 23.500đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-13%

Thép tròn đặc S50C China Trung Quốc

Giá ncc: 55.000đ

Giá gốc: 63.000đ

Giá sỉ: 50.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-12%

Thép tròn đặc SS400 cán nóng China ...

Giá ncc: 24.500đ

Giá gốc: 28.000đ

Giá sỉ: 23.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-12%

Thép tròn đặc S55C China Trung Quốc

Giá ncc: 53.000đ

Giá gốc: 60.000đ

Giá sỉ: 50.000đ / 30 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Nhôm lá hơp kim A1050 China Trung Quốc

Giá ncc: 92.000đ

Giá gốc: 99.000đ

Giá sỉ: 89.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Thep tròn đặc SUJ2 China Trung Quốc

Giá ncc: 60.000đ

Giá gốc: 63.000đ

Giá sỉ: 59.000đ / 30 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-1%

Thép tròn đặc AISI 4140 Sản xuất Đ ...

Giá ncc: 39.500đ

Giá gốc: 40.000đ

Giá sỉ: 38.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.500đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Thép tròn đặc AISI 1018 Taiwan Đài Loan

Giá ncc: 27.500đ

Giá gốc: 29.500đ

Giá sỉ: 26.500đ / 30 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Thép tròn đặc SUJ2 China Trung Quốc ...

Giá ncc: 65.000đ

Giá gốc: 69.000đ

Giá sỉ: 63.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.500đ

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Thép tròn đặc S45C Phi 16 ~ 240 mm Chin ...

Giá ncc: 22.500đ

Giá gốc: 24.500đ

Giá sỉ: 21.500đ / 0 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-2%

Thép tròn đặc S45C Phi 250 ~ 650 mm C ...

Giá ncc: 41.500đ

Giá gốc: 42.500đ

Giá sỉ: 39.500đ / 0 SP

Hoa hồng: Thỏa thuận

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Thép tròn đặc SCM440 phi 6 ~ 15 Hàng ...

Giá ncc: 39.500đ

Giá gốc: 42.500đ

Giá sỉ: 38.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Thép tròn SCM440 phi 16 ~ 22 Hàng tr ...

Giá ncc: 38.500đ

Giá gốc: 39.500đ

Giá sỉ: 36.500đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Thép tròn SCM440 phi 25 ~ 300 Hàng tr ...

Giá ncc: 37.500đ

Giá gốc: 39.500đ

Giá sỉ: 33.500đ / 50 SP

Hoa hồng: 1.500đ

Kho hàng: Đồng Nai

-10%

Thép tròn SCM440 phi 310 ~ 765 mm H ...

Giá ncc: 49.500đ

Giá gốc: 55.000đ

Giá sỉ: 48.500đ / 0 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Thép tròn đặc S45C Huyndai Hàn Quốc

Giá ncc: 28.500đ

Giá gốc: 30.500đ

Giá sỉ: 27.500đ / 0 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Thép tròn cán nóng 20X China Trung Quốc

Giá ncc: 26.500đ

Giá gốc: 28.500đ

Giá sỉ: 25.500đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Thép tròn cán nóng 40Cr China Trung Quốc

Giá ncc: 36.500đ

Giá gốc: 38.500đ

Giá sỉ: 34.500đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Thép tròn cán nóng 20XM China Trung Quốc

Giá ncc: 36.500đ

Giá gốc: 38.500đ

Giá sỉ: 34.500đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Thép tròn cán nóng 40XM China Trung Quốc

Giá ncc: 38.500đ

Giá gốc: 39.500đ

Giá sỉ: 35.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-14%

Thép tròn cán nóng SNCM439 Taiwan Đài ...

Giá ncc: 63.000đ

Giá gốc: 73.000đ

Giá sỉ: 60.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Thép tròn cán nóng SNCM439 China Tru ...

Giá ncc: 60.000đ

Giá gốc: 63.000đ

Giá sỉ: 55.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Thép tròn cán nóng SCM440 China Tru ...

Giá ncc: 37.500đ

Giá gốc: 39.500đ

Giá sỉ: 35.500đ / 500000 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Thép tròn cán nóng 40CrMo4 Taiwan Đài ...

Giá ncc: 39.500đ

Giá gốc: 42.500đ

Giá sỉ: 36.500đ / 0 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-11%

Thép tròn SNCM439 Daido Japan Nhật Bản

Giá ncc: 85.000đ

Giá gốc: 95.000đ

Giá sỉ: 75.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-11%

Thép tròn đặc SCM440H Huyndai Hàn Quốc

Giá ncc: 40.000đ

Giá gốc: 45.000đ

Giá sỉ: 38.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-1%

Thép tròn cán nóng SNCM439 Taiwan Siz ...

Giá ncc: 78.000đ

Giá gốc: 79.000đ

Giá sỉ: 75.000đ / 50 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Thép tròn đặc CT3 China Trung Quốc

Giá ncc: 23.500đ

Giá gốc: 24.500đ

Giá sỉ: 22.500đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-40%

Phí cắt cưa tròn, lục giác dài dưới 100 ...

Giá ncc: 9.000đ

Giá gốc: 15.000đ

Giá sỉ: 8.000đ / 1000 SP

Hoa hồng: Thỏa thuận

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Thép tròn trơn SS400 cán nguội China ...

Giá ncc: 24.500đ

Giá gốc: 26.500đ

Giá sỉ: 23.500đ / 200 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-67%

Gia công khoan đục lỗ tròn từ D10 ~ 10 ...

Giá ncc: 25.000đ

Giá gốc: 75.000đ

Giá sỉ: 25.000đ / 100 SP

Hoa hồng: Thỏa thuận

Kho hàng: Đồng Nai

-15%

Thép tròn đặc SS400 cán nóng Việt Nam

Giá ncc: 23.500đ

Giá gốc: 27.500đ

Giá sỉ: 22.500đ / 0 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Thép tròn đặc A36 China Trung Quốc

Giá ncc: 23.500đ

Giá gốc: 25.500đ

Giá sỉ: 22.500đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-90%

Thép tròn cán nóng SCR435

Giá ncc:

Giá gốc: 10đ

Giá sỉ: 10đ / 10 SP

Hoa hồng: 10đ

Kho hàng: Đồng Nai

-90%

Thép tròn cán nóng 35Cr

Giá ncc:

Giá gốc: 10đ

Giá sỉ: 10đ / 10 SP

Hoa hồng: 10đ

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Thép tròn cán nóng SCR440

Giá ncc: 35.500đ

Giá gốc: 38.500đ

Giá sỉ: 32.500đ / 10 SP

Hoa hồng: 10đ

Kho hàng: Đồng Nai

-18%

Thép tròn cán nóng 40X China Trung Quốc

Giá ncc: 32.500đ

Giá gốc: 39.500đ

Giá sỉ: 32.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Thép tròn cán nóng SCM415

Giá ncc: 37.500đ

Giá gốc: 39.000đ

Giá sỉ: 35.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 1đ

Kho hàng: Đồng Nai

-90%

Thép tròn cán nóng 15CrMo4

Giá ncc:

Giá gốc: 10đ

Giá sỉ: 10đ / 10 SP

Hoa hồng: 10đ

Kho hàng: Đồng Nai

-90%

Thép tròn cán nóng 15XM

Giá ncc:

Giá gốc: 10đ

Giá sỉ: 10đ / 10 SP

Hoa hồng: 10đ

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Thép tròn cán nóng 20CrMo4 China Tru ...

Giá ncc: 35.500đ

Giá gốc: 38.500đ

Giá sỉ: 34.500đ / 10 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-9%

Thép tròn cán nóng SCM435 China Tru ...

Giá ncc: 38.500đ

Giá gốc: 42.500đ

Giá sỉ: 36.500đ / 10 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Thép tròn cán nóng 35CrMo4 China Tru ...

Giá ncc: 37.500đ

Giá gốc: 38.500đ

Giá sỉ: 35.500đ / 10 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-0%

Thép tròn đặc SKD61 Korea Hàn Quốc

Giá ncc: Thỏa thuận

Giá gốc: Thỏa thuận

Giá sỉ: Thỏa thuận / 0 SP

Hoa hồng: Thỏa thuận

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Thép tròn cán nóng 35XM China Trung Quốc

Giá ncc: 36.500đ

Giá gốc: 38.500đ

Giá sỉ: 35.500đ / 10 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-0%

Thép tròn đặc SKD61 Japan Nhật Bản

Giá ncc: Thỏa thuận

Giá gốc: Thỏa thuận

Giá sỉ: Thỏa thuận / 0 SP

Hoa hồng: Thỏa thuận

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Thép tròn đặc SKD61 China Trung Quốc

Giá ncc: 142.000đ

Giá gốc: 155.000đ

Giá sỉ: 138.500đ / 300 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Thép tròn cán nóng 40CrMo4 China Tru ...

Giá ncc: 38.500đ

Giá gốc: 40.500đ

Giá sỉ: 36.500đ / 10 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-0%

Thép tròn đặc SKD61 Taiwan Đài Loan

Giá ncc: Thỏa thuận

Giá gốc: Thỏa thuận

Giá sỉ: Thỏa thuận / 0 SP

Hoa hồng: Thỏa thuận

Kho hàng: Đồng Nai

-14%

Thép tròn đặc 12CrMoV1 China Trung Quốc

Giá ncc: 115.500đ

Giá gốc: 135.000đ

Giá sỉ: 95.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-12%

Thép tròn đặc SK3 Korea Hàn Quốc

Giá ncc: 145.000đ

Giá gốc: 165.000đ

Giá sỉ: 135.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-13%

Thép tròn đặc SK4 Korea Hàn Quốc

Giá ncc: 135.001đ

Giá gốc: 155.000đ

Giá sỉ: 125.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Thép tròn đặc SKD11 phi 16 ~ 100 mm C ...

Giá ncc: 89.500đ

Giá gốc: 93.500đ

Giá sỉ: 88.500đ / 0 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-12%

Thép tròn đặc SKD11 phi 10 ~ 14 mm Chin ...

Giá ncc: 110.000đ

Giá gốc: 125.000đ

Giá sỉ: 105.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Thép tròn đặc SKD11 phi 110 ~ 300 mm C ...

Giá ncc: 115.000đ

Giá gốc: 125.000đ

Giá sỉ: 105.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

--7%

Thép tròn đặc SKD11 phi 310 ~ 500 mm c ...

Giá ncc: 155.000đ

Giá gốc: 145.000đ

Giá sỉ: 135.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-13%

Thép tròn đặc SKS3 Korea Hàn Quốc

Giá ncc: 135.000đ

Giá gốc: 155.000đ

Giá sỉ: 125.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Thép tròn đặc SKS3 Taiwan Đài Loan

Giá ncc: 125.000đ

Giá gốc: 135.000đ

Giá sỉ: 120.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-0%

Thép tròn đặc SK3 Korea Hàn Quốc

Giá ncc: Thỏa thuận

Giá gốc: Thỏa thuận

Giá sỉ: Thỏa thuận / 0 SP

Hoa hồng: Thỏa thuận

Kho hàng: Đồng Nai

-0%

Thép tròn đặc SLD Hitachi Nhật Bản

Giá ncc: Thỏa thuận

Giá gốc: Thỏa thuận

Giá sỉ: Thỏa thuận / 0 SP

Hoa hồng: Thỏa thuận

Kho hàng: Đồng Nai

-9%

Thép tròn đặc QC11 Sanyo Nhật Bản

Giá ncc: 210.000đ

Giá gốc: 230.000đ

Giá sỉ: 200.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Thép tròn đặc DC11 Daido Japan Nhật Bản

Giá ncc: 145.000đ

Giá gốc: 155.000đ

Giá sỉ: 135.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Thép tròn đặc SLD Hitachi Japan Nhật Bản

Giá ncc: 185.000đ

Giá gốc: 198.000đ

Giá sỉ: 165.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Thép tròn đặc SKD11 Nippon Japan Nhật ...

Giá ncc: 135.000đ

Giá gốc: 145.000đ

Giá sỉ: 130.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Thép tròn đặc SKD11 Taiwan Đài Loan

Giá ncc: 127.000đ

Giá gốc: 138.000đ

Giá sỉ: 120.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Thép tròn đặc SKD11 SeAH Korea Hàn Quốc

Giá ncc: 115.000đ

Giá gốc: 125.000đ

Giá sỉ: 105.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Thép tròn đặc 2083 Taiwan Đài Loan

Giá ncc: 115.000đ

Giá gốc: 125.000đ

Giá sỉ: 110.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Thép tròn đặc HPM1 Hitachi Nhật Bản

Giá ncc: 255.000đ

Giá gốc: 265.000đ

Giá sỉ: 245.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Thép tròn đặc AISI 420, Thép không ...

Giá ncc: 120.000đ

Giá gốc: 125.000đ

Giá sỉ: 115.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-0%

Thép tròn đặc 420J2 Taiwan Đài Loan

Giá ncc: 120.000đ

Giá gốc: 120.000đ

Giá sỉ: 115.000đ / 100 SP

Hoa hồng: Thỏa thuận

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Thép tròn đặc 2083 Japan Nhật Bản

Giá ncc: 135.000đ

Giá gốc: 145.000đ

Giá sỉ: 100.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-12%

Thép tròn đặc X20Cr13 China Trung Quốc

Giá ncc: 145.000đ

Giá gốc: 165.000đ

Giá sỉ: 135.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Thép tròn đặc SUS420J2, SUS 420J2, ASTM ...

Giá ncc: 120.000đ

Giá gốc: 125.000đ

Giá sỉ: 115.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-0%

Thép gió HSS tròn đặc M42 Germany Đức

Giá ncc: Thỏa thuận

Giá gốc: Thỏa thuận

Giá sỉ: Thỏa thuận / 0 SP

Hoa hồng: Thỏa thuận

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Thép gió HSS tròn đặc SKH59 Japan Nhật ...

Giá ncc: 580.000đ

Giá gốc: 615.000đ

Giá sỉ: 565.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-0%

Thép gió HSS tròn đặc M2 Germany Đức

Giá ncc: Thỏa thuận

Giá gốc: Thỏa thuận

Giá sỉ: Thỏa thuận / 0 SP

Hoa hồng: Thỏa thuận

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Thép gió HSS tròn đặc SKH51 Japan Nhật ...

Giá ncc: 570.000đ

Giá gốc: 590.000đ

Giá sỉ: 560.000đ / 0 SP

Hoa hồng: Thỏa thuận

Kho hàng: Đồng Nai

Tổng đài tư vấn

Hotline 1:  0702 338 345
Hotline 2:  0911 966 366

Giờ làm việc:

+ Thứ 2 - 6 : 8h00 - 20h00
+ Thứ 7  : 8h00 - 15h00
+ CN & Lễ : 8h00 - 15h00

            POWER BY

       

Kết nối với chúng tôi

DROPMALL - DROPSHIPPING
 
 
   
 
ĐỐI TÁC VẬN CHUYỂN

© 2022 - 2023 Bản quyền của Dropmall.vn