Hoặc
Danh mục
Thép tấm
-11%

Thép tấm SKD11 Dày 8 ~ 12 mm China Tru ...

Giá: 120.000đ

Giá gốc: 135.000đ

Giá sỉ: 115.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 7.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Thép tấm - Dịch vụ gia công nhiệt l ...

Giá: 60.000đ

Giá gốc: 65.000đ

Giá sỉ: 55.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-0%

THÉP GIÓ HSS TẤM SHK51

Giá: 1.000đ

Giá gốc: 1.000đ

Giá sỉ: 1.000đ / 1000 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-20%

Phí cắt cưa tấm, vuông đặc dài dưới ...

Giá: 8.000đ

Giá gốc: 10.000đ

Giá sỉ: 7.000đ / 1000 SP

Hoa hồng: Thỏa thuận

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Thép tấm 39NiCrMo3 China Trung Qu ...

Giá: 60.000đ

Giá gốc: 65.000đ

Giá sỉ: 55.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-0%

Thép tấm SNCM439 China Trung Quốc

Giá: 95.000đ

Giá gốc: 95.000đ

Giá sỉ: 95.000đ / 9000 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Thép tấm SS400 Dày và Siêu Dày 150 ~ ...

Giá: 35.000đ

Giá gốc: 38.000đ

Giá sỉ: 33.000đ / 5 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Thép tấm S45C xuất xứ China - HN

Giá: 33.500đ

Giá gốc: 35.500đ

Giá sỉ: 30.500đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Thái Nguyên

-5%

Thép tấm S45C xuất xứ China - HCM

Giá: 35.500đ

Giá gốc: 37.500đ

Giá sỉ: 34.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Thép tấm SS400 dày từ 1 đến 3 li rộng ...

Giá: 22.500đ

Giá gốc: 23.500đ

Giá sỉ: 21.500đ / 500 SP

Hoa hồng: 800đ

Kho hàng: Đồng Nai

--5%

Thép tấm SS400 dày từ 1 đến 3 li rộng ...

Giá: 22.500đ

Giá gốc: 21.500đ

Giá sỉ: 22.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 800đ

Kho hàng: Đồng Nai

-25%

Thép tấm SS400 dày từ 3 đến 100 li h ...

Giá: 21.500đ

Giá gốc: 28.500đ

Giá sỉ: 20.500đ / 300 SP

Hoa hồng: 800đ

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Thép tấm SCM440 China Trung quốc - HTN

Giá: 48.500đ

Giá gốc: 52.500đ

Giá sỉ: 47.500đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.500đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Thép tấm S20C China Trung Quốc - HNK

Giá: 28.500đ

Giá gốc: 29.500đ

Giá sỉ: 28.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Thép tấm S45C China Trung Quốc

Giá: 35.000đ

Giá gốc: 36.800đ

Giá sỉ: 33.500đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Thép tấm CT3 Tiêu chuẩn Nga

Giá: 23.500đ

Giá gốc: 24.500đ

Giá sỉ: 22.500đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Thép tấm S50C Korea Hàn Quốc

Giá: 38.500đ

Giá gốc: 39.500đ

Giá sỉ: 35.500đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Thép tấm S55C China Trung Quốc

Giá: 55.000đ

Giá gốc: 60.000đ

Giá sỉ: 45.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Thép tấm SCM440 China Trung Quốc - HNK

Giá: 58.000đ

Giá gốc: 59.500đ

Giá sỉ: 56.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Thép tấm SCM440 Japan Nhật Bản

Giá: 65.000đ

Giá gốc: 68.000đ

Giá sỉ: 55.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-2%

Thép tấm ASTM A29 4140 China Trung Quốc

Giá: 48.500đ

Giá gốc: 49.500đ

Giá sỉ: 45.500đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-12%

Thép tấm BS970 - 42CrMo4 China Trung Qu ...

Giá: 46.800đ

Giá gốc: 53.000đ

Giá sỉ: 45.800đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Thép tấm 40CrMo4 Taiwan Đài Loan

Giá: 55.000đ

Giá gốc: 60.000đ

Giá sỉ: 53.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Thép tấm A36 China Trung Quốc

Giá: 23.500đ

Giá gốc: 25.500đ

Giá sỉ: 22.500đ / 0 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-12%

Thép tấm CT3 China Trung Quốc

Giá: 22.500đ

Giá gốc: 25.500đ

Giá sỉ: 21.500đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-2%

Thép tấm 65 ghe 65Mn / 65G China Tr ...

Giá: 305.000đ

Giá gốc: 310.000đ

Giá sỉ: 298.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Thép tấm SNCM439 Taiwan Đài Loan

Giá: 70.000đ

Giá gốc: 75.000đ

Giá sỉ: 70.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Thép tấm S50C Taiwan Đài Loan T10 ~ T1 ...

Giá: 33.500đ

Giá gốc: 35.500đ

Giá sỉ: 31.500đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Thép tấm S50C Taiwan Đài Loan T160 ~ T4 ...

Giá: 42.500đ

Giá gốc: 45.500đ

Giá sỉ: 38.500đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.500đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Thép tấm SCM440 Taiwan Đài Loan

Giá: 53.500đ

Giá gốc: 55.000đ

Giá sỉ: 52.500đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.500đ

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Thép tấm SKD61 Japan Nhật Bản

Giá: 186.000đ

Giá gốc: 198.000đ

Giá sỉ: 175.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-29%

Thép tấm SKD61 Korea Hàn Quốc

Giá: 145.500đ

Giá gốc: 205.000đ

Giá sỉ: 135.000đ / 0 SP

Hoa hồng: Thỏa thuận

Kho hàng: Đồng Nai

-1%

Thép tấm SKD61 China Trung Quốc

Giá: 138.000đ

Giá gốc: 140.000đ

Giá sỉ: 134.000đ / 50 SP

Hoa hồng: 10đ

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Thép tấm SKD61 Taiwan Đài Loan

Giá: 145.000đ

Giá gốc: 155.000đ

Giá sỉ: 139.500đ / 300 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Thép tấm DAC Hitachi Nhật Bản

Giá: 265.000đ

Giá gốc: 285.000đ

Giá sỉ: 245.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Thép tấm DAC - Magic Hitachi Nhật Bản

Giá: 325.000đ

Giá gốc: 345.000đ

Giá sỉ: 305.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Thép tấm DAC-MG Hitachi Nhật Bản

Giá: 298.500đ

Giá gốc: 325.000đ

Giá sỉ: 295.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Thép tấm SKD11 Dày 14 ~ 150 mm Chi ...

Giá: 98.000đ

Giá gốc: 105.000đ

Giá sỉ: 95.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Thép tấm SKD11 Dày 160 ~ 500 mm Tru ...

Giá: 145.000đ

Giá gốc: 155.000đ

Giá sỉ: 135.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 7.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-13%

Thép tấm SKD11 SeAH Korea Hàn Quốc

Giá: 135.000đ

Giá gốc: 155.000đ

Giá sỉ: 130.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-2%

Thép tấm SKD11 Taiwan Đài Loan

Giá: 103.000đ

Giá gốc: 105.000đ

Giá sỉ: 98.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-13%

Thép tấm SKD11 Nippon Japan Nhật Bản

Giá: 135.000đ

Giá gốc: 155.000đ

Giá sỉ: 125.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-11%

Thép tấm SKD11 - SLD Hitachi Japan Nh ...

Giá: 210.000đ

Giá gốc: 235.000đ

Giá sỉ: 205.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-9%

Thép tấm QC11 Sanyo Japan Nhật Bản

Giá: 210.000đ

Giá gốc: 230.000đ

Giá sỉ: 200.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 7.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Thép tấm DC11 Daido Japan Nhật Bản

Giá: 130.000đ

Giá gốc: 135.000đ

Giá sỉ: 128.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Thép tấm SK3 Korea Hàn Quốc

Giá: 148.500đ

Giá gốc: 155.500đ

Giá sỉ: 138.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Thép tấm SKS3 Korea Hàn Quốc

Giá: 125.000đ

Giá gốc: 135.000đ

Giá sỉ: 115.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-18%

Thép tấm SK4 Korea Hàn Quốc

Giá: 135.000đ

Giá gốc: 165.000đ

Giá sỉ: 125.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Thép tấm 12CrMoV1 China Trung Quốc

Giá: 88.000đ

Giá gốc: 95.000đ

Giá sỉ: 85.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Thép tấm SLD Hitachi Nhật Bản

Giá: 215.000đ

Giá gốc: 225.000đ

Giá sỉ: 205.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Thép tấm SLD - Magic Hitachi Nhật Bản

Giá: 275.000đ

Giá gốc: 285.000đ

Giá sỉ: 265.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Thép tấm DC53 China Trung Quốc

Giá: 198.000đ

Giá gốc: 215.000đ

Giá sỉ: 185.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-9%

Thép tấm DC53 Korea Hàn Quốc

Giá: 215.000đ

Giá gốc: 235.000đ

Giá sỉ: 205.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-14%

Thép tấm khuôn nhựa SUS420J2

Giá: 125.000đ

Giá gốc: 145.000đ

Giá sỉ: 110.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Thép tấm P20 Japan Nhật Bản

Giá: 65.000đ

Giá gốc: 69.500đ

Giá sỉ: 60.000đ / 10 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-9%

Thép tấm SUS440C China Trung Quốc

Giá: 295.000đ

Giá gốc: 325.000đ

Giá sỉ: 285.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Thép tấm NAK80 Japan Nhật Bản

Giá: 285.000đ

Giá gốc: 298.000đ

Giá sỉ: 275.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Thép tấm 718HH Assab Thụy Điển

Giá: 265.000đ

Giá gốc: 285.000đ

Giá sỉ: 255.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-10%

Thép tấm NAK55 Japan Nhật Bản

Giá: 265.000đ

Giá gốc: 295.000đ

Giá sỉ: 255.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-12%

Thép tấm X20Cr13 China Trung Quốc

Giá: 145.000đ

Giá gốc: 165.000đ

Giá sỉ: 135.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-9%

Thép tấm 2083 China Trung Quốc

Giá: 105.000đ

Giá gốc: 115.000đ

Giá sỉ: 95.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-12%

Thép tấm DIN 1. 2083 Germany Đức

Giá: 145.000đ

Giá gốc: 165.000đ

Giá sỉ: 135.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 9.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Thép tấm 2083 Taiwan Đài Loan

Giá: 125.000đ

Giá gốc: 135.000đ

Giá sỉ: 115.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Thép tấm AISI 420J2 China Trung Quốc

Giá: 125.000đ

Giá gốc: 135.000đ

Giá sỉ: 115.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Thép tấm SUS 420J2 China Trung Quốc

Giá: 125.000đ

Giá gốc: 135.000đ

Giá sỉ: 115.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-13%

Thép tấm P20 China Trung Quốc

Giá: 59.000đ

Giá gốc: 68.000đ

Giá sỉ: 55.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Thép tấm DIN 1. 2311 China Trung Quốc

Giá: 55.000đ

Giá gốc: 60.000đ

Giá sỉ: 53.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Thép tấm G - STAR Nhật Bản

Giá: 240.000đ

Giá gốc: 250.000đ

Giá sỉ: 235.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Thép tấm AISI420 Tiêu chuẩn USA Mỹ

Giá: 145.000đ

Giá gốc: 155.000đ

Giá sỉ: 135.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Thép tấm HPM38 Hitachi Nhật Bản

Giá: 275.000đ

Giá gốc: 295.000đ

Giá sỉ: 265.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Thép tấm HPM77 Hitachi Nhật Bản

Giá: 285.000đ

Giá gốc: 295.000đ

Giá sỉ: 265.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Thép tấm HPM1 Hitachi Nhật Bản

Giá: 265.000đ

Giá gốc: 275.000đ

Giá sỉ: 255.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Thép tấm S - STAR Nhật Bản

Giá: 240.000đ

Giá gốc: 250.000đ

Giá sỉ: 235.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Thép tấm STAVAX ESR Thép khuôn nhựa

Giá: 285.000đ

Giá gốc: 298.000đ

Giá sỉ: 265.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Thép tấm P20 dày 6 đến 12 mm China ...

Giá: 60.000đ

Giá gốc: 65.000đ

Giá sỉ: 55.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-11%

Thép tấm 2083 Japan Nhật Bản

Giá: 165.000đ

Giá gốc: 185.000đ

Giá sỉ: 155.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-0%

Thép gió HSS tấm M42 Germany Đức

Giá: Thỏa thuận

Giá gốc: Thỏa thuận

Giá sỉ: Thỏa thuận / 0 SP

Hoa hồng: Thỏa thuận

Kho hàng: Đồng Nai

-2%

Thép gió HSS tấm SKH59 Japan Nhật Bản

Giá: 695.000đ

Giá gốc: 710.000đ

Giá sỉ: 685.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 10.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-0%

Thép gió HSS tấm M2 Germany Đức

Giá: Thỏa thuận

Giá gốc: Thỏa thuận

Giá sỉ: Thỏa thuận / 0 SP

Hoa hồng: Thỏa thuận

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Thép gió HSS tấm SKH51 Japan Nhật Bản

Giá: 630.000đ

Giá gốc: 670.000đ

Giá sỉ: 620.000đ / 0 SP

Hoa hồng: Thỏa thuận

Kho hàng: Đồng Nai

-12%

Khoan, đục lỗ tấm độ dày 3 ~ 20 mmm

Giá: 15.000đ

Giá gốc: 17.000đ

Giá sỉ: 15.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-25%

Cắt Lazer Kim loại tấm dày từ 1 đến 40mm

Giá: 6.000đ

Giá gốc: 8.000đ

Giá sỉ: 5.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

Tổng đài tư vấn

Hotline 1:  0702 338 345
Hotline 2:  0911 966 366

Giờ làm việc:

+ Thứ 2 - 6 : 8h00 - 20h00
+ Thứ 7  : 8h00 - 15h00
+ CN & Lễ : 8h00 - 15h00

            POWER BY

       

Kết nối với chúng tôi

DROPMALL - DROPSHIPPING
 
 
   
 
ĐỐI TÁC VẬN CHUYỂN

© 2022 - 2024 Bản quyền của Dropmall.vn