Hoặc
Danh mục
Thép Cacbon tròn đặc
-4%

Thép tròn đặc cán nóng S20C China ...

Giá: 24.500đ

Giá gốc: 25.500đ

Giá sỉ: 23.500đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-13%

Thép tròn đặc S50C China Trung Quốc

Giá: 55.000đ

Giá gốc: 63.000đ

Giá sỉ: 50.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-12%

Thép tròn đặc SS400 cán nóng China ...

Giá: 24.500đ

Giá gốc: 28.000đ

Giá sỉ: 23.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-12%

Thép tròn đặc S55C China Trung Quốc

Giá: 53.000đ

Giá gốc: 60.000đ

Giá sỉ: 50.000đ / 30 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Nhôm lá hơp kim A1050 China Trung Quốc

Giá: 92.000đ

Giá gốc: 99.000đ

Giá sỉ: 89.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Thep tròn đặc SUJ2 China Trung Quốc

Giá: 60.000đ

Giá gốc: 63.000đ

Giá sỉ: 59.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-1%

Thép tròn đặc AISI 4140 Sản xuất Đ ...

Giá: 39.500đ

Giá gốc: 40.000đ

Giá sỉ: 38.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.500đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Thép tròn đặc AISI 1018 Taiwan Đài Loan

Giá: 27.500đ

Giá gốc: 29.500đ

Giá sỉ: 26.500đ / 30 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-6%

Thép tròn đặc SUJ2 China Trung Quốc ...

Giá: 65.000đ

Giá gốc: 69.000đ

Giá sỉ: 63.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.500đ

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Thép tròn đặc S45C Phi 16 ~ 240 mm Chin ...

Giá: 22.500đ

Giá gốc: 24.500đ

Giá sỉ: 21.500đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-2%

Thép tròn đặc S45C Phi 250 ~ 650 mm C ...

Giá: 41.500đ

Giá gốc: 42.500đ

Giá sỉ: 39.500đ / 300 SP

Hoa hồng: Thỏa thuận

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Thép tròn đặc SCM440 phi 6 ~ 15 Chin ...

Giá: 39.500đ

Giá gốc: 42.500đ

Giá sỉ: 38.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Thép tròn SCM440 phi 16 ~ 24 China T ...

Giá: 38.500đ

Giá gốc: 39.500đ

Giá sỉ: 36.500đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Thép tròn SCM440 phi 25 ~ 300 China T ...

Giá: 37.500đ

Giá gốc: 39.500đ

Giá sỉ: 33.500đ / 50 SP

Hoa hồng: 1.500đ

Kho hàng: Đồng Nai

-10%

Thép tròn SCM440 phi 310 ~ 765 mm C ...

Giá: 49.500đ

Giá gốc: 55.000đ

Giá sỉ: 48.500đ / 0 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Thép tròn cán nóng SCR420 China Tru ...

Giá: 29.500đ

Giá gốc: 30.500đ

Giá sỉ: 27.500đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Thép tròn đặc S45C Huyndai Hàn Quốc

Giá: 28.500đ

Giá gốc: 30.500đ

Giá sỉ: 27.500đ / 0 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Thép tròn cán nóng 20X China Trung Quốc

Giá: 26.500đ

Giá gốc: 28.500đ

Giá sỉ: 25.500đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Thép tròn cán nóng 40Cr China Trung Quốc

Giá: 36.500đ

Giá gốc: 38.500đ

Giá sỉ: 34.500đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Thép tròn cán nóng 20XM China Trung Quốc

Giá: 36.500đ

Giá gốc: 38.500đ

Giá sỉ: 34.500đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Thép tròn cán nóng 40CrMo4 China Tru ...

Giá: 38.500đ

Giá gốc: 40.500đ

Giá sỉ: 36.500đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Thép tròn cán nóng 40XM China Trung Quốc

Giá: 38.500đ

Giá gốc: 39.500đ

Giá sỉ: 35.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-14%

Thép tròn cán nóng SNCM439 Taiwan Đài ...

Giá: 63.000đ

Giá gốc: 73.000đ

Giá sỉ: 60.000đ / 100 SP

Hoa hồng: 5.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Thép tròn cán nóng SNCM439 China Tru ...

Giá: 60.000đ

Giá gốc: 63.000đ

Giá sỉ: 55.000đ / 0 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Thép tròn cán nóng SCM440 China Tru ...

Giá: 37.500đ

Giá gốc: 39.500đ

Giá sỉ: 35.500đ / 500000 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Thép tròn cán nóng 40CrMo4 Taiwan Đài ...

Giá: 39.500đ

Giá gốc: 42.500đ

Giá sỉ: 36.500đ / 0 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-11%

Thép tròn SNCM439 Daido Japan Nhật Bản

Giá: 85.000đ

Giá gốc: 95.000đ

Giá sỉ: 75.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-11%

Thép tròn đặc SCM440H Huyndai Hàn Quốc

Giá: 40.000đ

Giá gốc: 45.000đ

Giá sỉ: 38.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-1%

Thép tròn cán nóng SNCM439 Taiwan Siz ...

Giá: 78.000đ

Giá gốc: 79.000đ

Giá sỉ: 75.000đ / 50 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-4%

Thép tròn đặc CT3 China Trung Quốc

Giá: 23.500đ

Giá gốc: 24.500đ

Giá sỉ: 22.500đ / 100 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-40%

Phí cắt cưa tròn, lục giác dài dưới 100 ...

Giá: 9.000đ

Giá gốc: 15.000đ

Giá sỉ: 8.000đ / 1000 SP

Hoa hồng: Thỏa thuận

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Thép tròn trơn SS400 cán nguội China ...

Giá: 24.500đ

Giá gốc: 26.500đ

Giá sỉ: 23.500đ / 200 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-67%

Gia công khoan đục lỗ tròn từ D10 ~ 10 ...

Giá: 25.000đ

Giá gốc: 75.000đ

Giá sỉ: 25.000đ / 100 SP

Hoa hồng: Thỏa thuận

Kho hàng: Đồng Nai

-15%

Thép tròn đặc SS400 cán nóng Việt Nam

Giá: 23.500đ

Giá gốc: 27.500đ

Giá sỉ: 22.500đ / 0 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-8%

Thép tròn đặc A36 China Trung Quốc

Giá: 23.500đ

Giá gốc: 25.500đ

Giá sỉ: 22.500đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-5%

Thép tròn trơn SS400 Việt Nam

Giá: 20.500đ

Giá gốc: 21.500đ

Giá sỉ: 18.500đ / 0 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-7%

Thép tròn đặc Niken Molipden 40CrNiMo

Giá: 68.000đ

Giá gốc: 73.000đ

Giá sỉ: 67.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-13%

Thép tròn đặc Niken Crom Molipden 36Cr ...

Giá: 68.000đ

Giá gốc: 78.000đ

Giá sỉ: 65.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 2.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-15%

Thép tròn S45C chuốt trắng China Trung ...

Giá: 46.500đ

Giá gốc: 55.000đ

Giá sỉ: 45.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-12%

Thép cuộn SS400 tròn đặc China Trung ...

Giá: 22.500đ

Giá gốc: 25.500đ

Giá sỉ: 22.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-11%

Thép tròn đặc SCM435H Mitsubishi Nhật ...

Giá: 58.000đ

Giá gốc: 65.000đ

Giá sỉ: 55.000đ / 300 SP

Hoa hồng: 3.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

Tổng đài tư vấn

Hotline 1:  0702 338 345
Hotline 2:  0911 966 366

Giờ làm việc:

+ Thứ 2 - 6 : 8h00 - 20h00
+ Thứ 7  : 8h00 - 15h00
+ CN & Lễ : 8h00 - 15h00

            POWER BY

       

Kết nối với chúng tôi

DROPMALL - DROPSHIPPING
 
 
   
 
ĐỐI TÁC VẬN CHUYỂN

© 2022 - 2024 Bản quyền của Dropmall.vn